W roku szkolnym 2015/2016 Śląski Kurator Oświaty zorganizował Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Matematyki dla uczniów szkół podstawowych z terenu województwa śląskiego. Konkurs jest skierowany do uczniów wykazujących zainteresowania związane z matematyką. Jego celem jest rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów szkół podstawowych, tworzenie możliwości do współzawodnictwa uczniów i szkół, do których uczęszczają, propagowanie idei wspierania uzdolnień oraz promocja nauczycieli i szkół wspierających uzdolnienia uczniów, przygotowanie uczniów do podjęcia nauki w szkołach wyższego szczebla poprzez wdrażanie do samokształcenia oraz trafne rozpoznawanie możliwości uczniów. Konkurs jest formą wspierania uzdolnień uczniów w szkole, regionie i całym województwie śląskim. Przeprowadzany jest w trzech etapach: do I etapu – szkolnego- przystępują uczniowie na zasadzie dobrowolności, do II etapu – rejonowego kwalifikują się uczniowie  zwani dalej uczestnikami konkursu, którzy w etapie szkolnym uzyskają co najmniej 84% punktów możliwych do zdobycia, do III etapu -wojewódzkiego kwalifikują się uczestnicy etapu rejonowego, którzy w tym etapie uzyskają co najmniej 84% punktów możliwych do zdobycia.

Uczeń naszej szkoły – Kamil Kasperski zakwalifikował się do III etapu, który odbędzie się 12 lutego 2016r. Przygotowaniem Kamila do tych poważnych zmagań matematycznych zajmuje się pani Eliza Kozerska. Trzymamy kciuki!

Kamil o sobie:

Mam na imię Kamil i jestem uczniem klasy VIb. W wolnym czasie buduję modele samolotów, rakiet i balonów, z którymi następnie startuję w zawodach organizowanych przez Aeroklub Częstochowski. Za mój ulubiony sport uważam żużel, a zimą lubię oglądać skoki narciarskie. Moją pasją jest jazda na nartach. Cieszę się swoimi osiągnięciami i jednocześnie liczę na dalsze sukcesy, ale wiem, że mogę osiągnąć wiele tylko dzięki systematycznej pracy.
Kamil Kasperski