Wieloletnią tradycją naszej szkoły, jest udział w akcjach charytatywnych organizowanych przez Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej. Uczniowie w każdym roku biorą udział w kampanii „Pola Nadziei”. Polega ona na rozprowadzaniu cebulek żonkila, a następnie sadzenie ich w ogrodach szkolnych lub domowych. W ten sposób pozyskane środki przekazujemy na rzecz ludzi chorych.

W dniach od 16 – 28 października 2015 roku odbyła się kwesta na zakup cebulek żonkila. 3 października uczniowie sadzili cebulki przed szkołą. Akcja charytatywna cieszyła się dużym zainteresowaniem.

Zestawienie zakupionych cebulek w poszczególnych klasach:

 • Klasa 1a – 12 cebulek
 • Klasa 1b – 11 cebulek
 • Klasa 1c – 23 cebulki
 • Klasa 1d – 24 cebulki
 • Klasa 2a – 16 cebulek
 • Klasa 2b – 21 cebulek
 • Klasa 2c – 21 cebulek
 • Klasa 3c – 6 cebulek
 • Klasa 4a – 15 cebulek
 • Klasa 4b – 9 cebulek
 • Klasa 5a – 1 cebulka
 • Klasa 5b – 7 cebulek
 • Klasa 6a – 4 cebulki
 • Klasa 6b – 7 cebulek
 • Klasa 6c – 3 cebulki

Zebrano 360 zł – cała kwota została przekazana do częstochowskiego hospicjum.

Poprzez nasze zaangażowanie w to dzieło, staliśmy się bardziej wrażliwi na cierpienie innych, a nasza postawa wyraża współczucie i troskę o ludzi chorych. Nad przebiegiem akcji czuwała pani Bożena Kukla oraz wychowawcy klas.

[widgetkit id=13]