210427 aktywna wiosna

210427 aktywna wiosna

Prezydent Miasta Częstochowy pan Krzysztof Matyjaszczyk serdecznie zaprasza do udziału w kampanii społecznej AKTYWNA WIOSNA. Celem kampanii jest promowanie zdrowego trybu życia i zrównoważonej mobilności wśród uczniów, ich rodziców/opiekunów oraz grona nauczycielskiego i pracowników częstochowskich placówek oświatowych. Rozpoczęcie kampanii jest uzależnione od decyzji rządu o powrocie uczniów do nauki w formie stacjonarnej. W przypadku pytań dotyczących kampanii proszę kontaktować się poprzez dziennik elektroniczny z pedagogiem szkolnym panią Kamilą Mielczarek.