Nasza szkoła przystąpiła do Ogólnopolskiej Kampanii Społecznej „SZKOŁA-OD-NOWA”  realizowanej przez ekspertów z dziedziny psychologii, pedagogiki i zdrowia psychicznego. Celem kampanii jest zwrócenie uwagi, jak ważna jest kwestia zdrowia psychicznego oraz rozwoju społeczno-emocjonalnego dzieci i młodzieży – bycia w grupie, kontaktów z rówieśnikami i współpracy. Realizowane w ramach kampanii zadania pozwolą naszej społeczności szkolnej dojść do równowagi psychicznej i odbudować relacje społeczne.