170323 uwaga internet

170323 uwaga internet


Komunikat Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 29

im. Królowej Jadwigi w Częstochowie 
z dnia 19.04.2020 r. 

W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zawieszenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych w szkole trwa do dnia 26 kwietnia 2020 r. Tym samym organizacja egzaminu ósmoklasisty oraz innych działań, wynikających z kalendarza szkoły zostaje przełożona na inny termin.

Zatem dni 21-23.04.2020r. (egzamin ósmoklasisty) nie będą dniami wolnymi dla uczniów i nauczycieli.

Szkoła będzie prowadziła zdalne nauczanie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, zwanego dalej „innym sposobem kształcenia”.

 

Iwona Nędzyńska-Mól

Dyrektor SP 29