201031 geometr zwierz

201031 geometr zwierz


WEWNĄTRZSZKOLNY KONKURS MATEMATCZNO-PLASTYCZNY 
GEOMETRYCZNE ZWIERZĄTKO” dla uczniów klas  4 – 5.


Cele konkursu:

  • pobudzenie wyobraźni,
  • rozwijanie zdolności plastycznych.


Zasady uczestnictwa:

  • konkurs kierowany jest do uczniów klasy 4 i 5 Szkoły Podstawowej nr 29 w Częstochowie,
  • warunkiem uczestnictwa jest przygotowanie pracy plastycznej zgodnej z tematem konkursu „Geometryczne zwierzątko”,
  • format pracy plastycznej: minimum A4,
  • technika pracy: dowolna, płaska,
  • termin oddania prac: 30 listopad 2020,
  • organizatorzy konkursu:  nauczyciele matematyki: Joanna Bromek, Agnieszka Kaleta, Ewa Szajbel,
  • ogłoszenie wyników: strona internetowa szkoły - grudzień 2020,
  • nagrodzenie uczniów: apel podsumowujący osiągnięcia pierwszego półrocza.


SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE