210302 frazeologizmy

210302 frazeologizmy

 

WEWNĄTRZSZKOLNY KONKURS

„POSZUKIWANIE LICZB, FIGUR GEOMETRYCZNYCH, GEOGRAFII I HISTORII WE FRAZEOLOGIZMACH”

dla uczniów klas 4-8 na pracę plastyczną


Cele konkursu:

• kształcenie umiejętności operowania wiedzą międzyprzedmiotową,

• propagowanie wśród uczniów znajomości frazeologizmów,

• zachęcanie uczniów do doskonalenia umiejętności językowych,

• afirmacja szacunku do nauki, historii i literatury,

• rozwijanie zainteresowań, wiedzy i zdolności plastycznych,

• pobudzenie wyobraźni i kreatywności.

 

Zasady uczestnictwa:

▪ konkurs kierowany jest do uczniów klas 4-8 Szkoły Podstawowej nr 29 w Częstochowie,

▪ każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną, samodzielnie wykonaną pracę, ilustrującą 4 frazeologizmy zgodne z tematem konkursu (po jednym z kategorii: liczba, figura geometryczna, geografia, historia)

▪ praca powinna być wykonana na papierze/kartonie o formacie A4, technika jest dowolna: rysunek kredkami, ołówkiem, techniki malarskie, wyklejanki, collage,

• wykonaną pracę w formie zdjęcia (JPG) należy przesłać droga mailową za pomocą dziennika elektronicznego do pani Magdaleny Kempy, w temacie wiadomości wpisując imię i nazwisko, klasę oraz frazeologizmy

• termin oddania prac: 30 marca 2021,

• ogłoszenie wyników: strona internetowa szkoły – kwiecień 2021,

• nagrodzenie uczniów: apel podsumowujący osiągnięcia drugiego półrocza

• organizatorzy konkursu: Beata Chmielarz, Magdalena Kempa, Renata Gajda.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE !!!