flaga polska

flaga polska

Naród, który nie szanuje swojej przeszłości
Nie zasługuje na szacunek teraźniejszości
I nie ma prawa do przyszłości.
~ Józef Piłsudski

Konkurs poetycki „Ja i moja Ojczyzna” jest organizowany w ramach projektu „Od przedszkolaka do starszaka – patriotyzm bez ograniczeń”. Organizatorem konkursu jest nasza szkoła, a jego koordynatorem mgr Violetta Strzelecka.
Organizatorami projektu są VIII Liceum Ogólnokształcące Samorządowe i Szkoła Podstawowa nr 29, a partnerami Miejskie Przedszkole nr 32 oraz Gimnazjum nr 3. Projekt zawiera szereg wydarzeń i imprez realizowanych na czterech szczeblach edukacyjnych, propagujących postawy patriotyczne wśród dzieci i młodzieży.
Celem projektu „Od przedszkolaka do starszaka” jest pokazanie drogi, jaką musiała przejść Polska, aby stać się wolnym krajem. W ramach tego przedsięwzięcia zorganizowane będą konkursy, wystawy, przedstawienia, spotkania, nastąpi także wymiana doświadczeń wychowawców i nauczycieli na różnych poziomach edukacyjnych.

Inicjatywa „Od przedszkolaka do starszaka – patriotyzm bez ograniczeń” ma za zadanie zwrócić uwagę na potrzebę kształtowania wśród dzieci i młodzieży postawy patriotycznej.
10 listopada wszystkie placówki biorące udział w projekcie spotkają się na uroczystej gali podsumowującej wszelkie działania patriotyczne. Wówczas również nastąpi wręczenie nagród laureatom konkursów organizowanych przez poszczególne szkoły.

Regulamin do pobrania: (doc); (pdf)