160127a konkurs

160127a konkurs

Szanowni Rodzice, jak co roku zapraszamy Was do udziału w Konkursie na Najwyższą Wpłatę na Fundusz Rady Rodziców. Zapraszamy do współzawodnictwa.

Poniżej przedstawiamy regulamin.

 1. Celem konkursu jest promowanie wpłat na Fundusz Rady Rodziców oraz wyróżnienie tej klasy, która dokona największej wpłaty w przeliczeniu na jednego ucznia.
 2. Organizatorem konkursu jest Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 29 Królowej Jadwigi w Częstochowie.
 3. Konkurs wpłat na konto Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 29 im. Królowej Jadwigi w Częstochowie (42-221) ul. Św. Rocha 221, trwa od 01 września 2017r. (od godz. 24:00) do 31 maja 2018 r. (do godz. 24:00).
 4. Wpłat na Radę Rodziców można dokonywać w sekretariacie szkoły pokój nr 001 oraz na konto Rady Rodziców: 13 1020 1664 0000 3602 0340 6568 (w tytule wpłaty prosimy wpisać imię i nazwisko ucznia oraz klasę).
 5. W konkursie mogą brać udział wszystkie oddziały klasowe Szkoły Podstawowej nr 29 w Częstochowie (42-221), ul. Św. Rocha 221.
 6. Konkurs nie wymaga zgłoszenia uczestnictwa. Każda klasa, dokonując wpłat na Radę Rodziców, staje się automatycznie uczestnikiem konkursu.
 7. Jedna zwycięska klasa, która od 01.09.2017 do 31.05.2018 wpłaci największą kwotę na fundusz Rady Rodziców w przeliczeniu na 1 ucznia, otrzyma zwrot 50% wpłaconej kwoty  do wykorzystania w ramach własnego funduszu klasowego.
 8. Dysponentem wypłaconych kwot pieniężnych będą uczniowie oraz rodzice uczniów w porozumieniu z wychowawcą klasy.
 9. Informacja o stanie wpłat w poszczególnych klasach na dzień 31 grudnia 2017r., 31 marca 2018r. i 20 maja 2018r. zostanie ogłoszona  na stronie internetowej szkoły w zakładce Rada Rodziców. Prezydium Rady Rodziców na zebraniach oceniać będzie postęp wpłat oraz na bieżąco nadzorować wyniki konkursu.
 10. Ostateczne wyniki konkursu ogłoszone zostaną na stronie internetowej szkoły w zakładce Rada Rodziców w dniu 06.06.2018r., a zwrot pieniędzy dla zwycięskich klas nastąpi w terminie do 30.09.2018r. 
 11. Wszelkie reklamacje z tytułu konkursu, które mogą być wnoszone przez jego uczestników, powinny zostać złożone organizatorowi na piśmie w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników konkursu.
 12. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały o jego akceptacji w powyższej treści przez Radę Rodziców i zaakceptowaniu go przez Dyrektora Szkoły.

Rada Rodziców