konsultacje

konsultacje


Konsultacje odbędą się 11 grudnia w następującym porządku:  

w godzinach od 16:30 do 17:30

 • I. Bartelt-Adamczyk  pok.14
 • E. Bogdał s. 112
 • E. Brodzińska s. 111
 • E. Chęcińska s. 21
 • B. Chmielarz  pok. 16 (wejście przez sekretariat GIM.)
 • A. Glenc s. 102
 • K. Głębiewska s. 115
 • I. Górawska s. 116
 • B. Gradzik s. 106
 • A. Kaleta s. 210
 • M. Kempa s. 217
 • M. Małek s. 009
 • I. Nędzyńska-Mól  gabinet dyrektora (wejście przez sekretariat SP)
 • D. Stefaniewicz vel Stachowicz s. 105
 • M. Stęmplowska s. 107
 • R. Nenert s. 010
 • E. Niewczas s. 208
 • K. Stefańczyk s. 19
 • E. Szajbel s. 215
 • D. Szlubowski  gabinet wychowania fizycznego
 • M. Szymurska-Kałmuk s. 109
 • M. Walocha s. 18
 • A. Węgrzyn s. 117

w godzinach od 17:30 do 18:30

 • A. Baros s. 010
 • J. Bromek s. 105
 • A. Cieślak s. 217
 • E. Chłąd s. 210
 • E. Drogowski s. 4
 • R. Gajda s. 112
 • M. Itczak s. 18
 • M. Janiszewska s. 116
 • I. Knysak s. 102
 • J. Kościelny s. 2
 • B. Kukla s. 19
 • A. Kula s. 208
 • E. Latos  gabinet pedagoga (wejście przez sekretariat SP)
 • J. Majewska pok. 212
 • E. Makulec s. 115 – nieobecna
 • T. Mirowski  s. 111
 • B. Rek s. 109
 • E. Stacherczak s. 117
 • D. Szlubowska s. 21
 • K. Tobijańska s. 215
 • A. Witczak s. 217