210205 wirusochrona

210205 wirusochrona

Uczniowie z klasy 2c włączyli się w akcję informacyjno-edukacyjną pn. „Wirusoochrona”, zainicjowaną przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Katowicach. W ramach tej akcji wzięli udział w zajęciach profilaktycznych na temat higieny zdrowia. Podczas lekcji dzieci pogłębiali wiedzę z zakresu podstawowych zasad higieny osobistej w celu zapobiegania chorobom zakaźnym przenoszonym drogą kropelkową ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki koronawirusa i grypy. Uczniowie obejrzeli bajkę o wirusie oraz film edukacyjny dzięki któremu poznali różnicę między wirusami a bakteriami. Uczniowie poznali rolę szczepień ochronnych jako najskuteczniejszej formy zapobiegania rozprzestrzenianiu się wielu chorób zakaźnych. Utrwalając podstawowe zasady higieny:

– obejrzeliśmy filmik instruktażowy, a w praktyce dzieci demonstrowały prawidłowe mycie rąk

– zapoznaliśmy się z funkcją maseczek ochronnych, uczniowie ozdabiali jednorazowe maseczki według własnych pomysłów

– rozmawialiśmy o konieczności zachowania dystansu społecznego

– dobieraliśmy części garderoby do warunków atmosferycznych

– stworzyliśmy własną piramidę zdrowego stylu życia

Ponadto nauczyliśmy się piosenki pt. „Przegoń wirusa”, rozwiązywaliśmy krzyżówki, wypełnialiśmy kolorowanki. Na podsumowanie omawianych zagadnień uczniowie usystematyzowali wiedzę, zapisując odpowiedzi na postawione pytania. Była to cenna lekcja dla nas wszystkich.

[widgetkit id=521]