Autor: Małgorzata Wachecka

— — — — — — — — — — — — —

„Patriotyzm oznacza umiłowanie tego co ojczyste: umiłowanie historii, tradycji, języka czy samego krajobrazu ojczystego. Jest to miłość, która obejmuje również dzieła rodaków i owoce ich geniuszu” – tymi oto słowami Jana Pawła II otworzyła Pani Dyrektor Iwona Nędzyńska – Mól uroczystą Majową Galę podsumowującą III edycję Ogólnopolskiego konkursu pieśni patriotycznych „Wolność zaklęta w piosence” objętego honorowym patronatem Prezesa Zarządu Krajowego Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Dariusza Bonisławskiego oraz Prezydenta Miasta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka oraz III Powiatowego Konkursu Szkolnych Klubów Wolontariatu „Skrzydła Aniołów” pod honorowym mecenatem Prezydenta Miasta Częstochowy i Pani Alicji Janowskiej Dyrektora Delegatury w Częstochowie Kuratorium Oświaty w Katowicach. Głównymi aspektami konkursów była obywatelska postawa wobec wszelkich dóbr kulturowych Polski oraz bezinteresowna pomoc potrzebującym poprzez działalność w Szkolnych Klubach Wolontariatu.

Dnia 30 maja o 13:00 w Szkole Podstawowej nr 29 im. Królowej Jadwigi mieliśmy ogromny zaszczyt gościć Panią Jolantę Ociepkę -Starszego Wizytatora Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w Częstochowie oraz Pana Rafała Piotrowskiego – Naczelnika Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy.  Swoją obecnością uroczystość uświetnili także dyrektorzy częstochowskich szkół: Pan Janusz Ferenc – dyrektor  Szkoły Podstawowej nr 13 im. Kornela Makuszyńskiego, Pani Anna Dymek – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 38 im. Ludwika Zamenhofa, Pani Jolanta Sosińska – dyrektor  Jasnogórskiej Szkoły Muzycznej, p. Andrzej Szostek dyrektor  Szkoły Podstawowej nr 53 z oddziałami integracyjnymi im. M. Skłodowskiej – Curie oraz uczestnicy komisji konkursowej w składzie: mgr Piotr Skuza – nauczyciel historii i muzyki, mgr Joanna Klajnowska-Pełka – nauczyciel emisji głosu, mgr Iwona Czank – nauczyciel muzyki oraz Pani Urszula Mielczarek – konsultant Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM”.

Celem konkursu „Wolność zaklęta w piosence” było ukazanie miłości i szacunku do Ojczyzny poprzez śpiew utworów patriotycznych. Wsród 89 uczniów z całej Polski, mieliśmy zaszczyt gościć zwycięzców i wyróżnionych w trzech kategoriach wraz z opiekunami i rodzicami. Natomiast idea „Skrzydeł Aniołów” polegała na ukazaniu zaangażowania uczniów w Szkolnym Klubie bądź Kole Wolontariatu. Uczestnicy konkursu cały rok pracowali nad dokumentowaniem przebiegu działań SKW podejmowanych w roku szkolnym 2022/2023. Praca konkursowa w postaci prezentacji multimedialnej została stworzona ze zgromadzonych materiałów. Nie po raz pierwszy przekonaliśmy się, że Anioły naprawdę istnieją!

Po uroczystym odśpiewaniu hymnu narodowego, wszystkich uczestników gali przywitała Dyrektor Szkoły Iwona Nędzyńska-Mól, składając również podziękowania za objęcie konkursu honorowymi patronatami, co niewątpliwie przyczyniło się do licznego zainteresowania wśród społeczności szkolnej z całej Polski. Pan Naczelnik Wydziału Edukacji pogratulował zwycięzcom, dziękując jednocześnie organizatorowi za krzewienie postaw patriotycznych. Młodzi laureatki i laureaci odebrali dyplomy i nagrody z rąk: Naczelnika Wydziału Edukacji oraz Prezesa Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Oddziału Częstochowa pana Rafała Piotrowskiego, Pani Jolanty Ociepki – Starszego Wizytatora Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w Częstochowie oraz Pani Dyrektor SP29 – Iwony Nędzyńskiej – Mól. Zwycięzcy zostali nagrodzeni zarówno za patriotyzm i wyrazy szacunku wobec historii Ojczyzny jak i za podejmowanie działań wolontariackich na rzecz innych, zatem dominował charakter iście prospołeczny wśród dzieci i młodzieży. Nie dziwi więc fakt, że Pan Naczelnik nie szczędził pochwal dla uczestników konkursu.

Następnie nadeszła pora na część artystyczną. Młodzież z klas VI i VIII zaprezentowała skłaniające do refleksji widowisko patriotyczne „Bez tej miłości nie można żyć”. Natomiast występ chóru szkolnego śpiewającego znaną piosenkę powstańczą „Dziewczyna z granatem w ręce” umocnił wszystkich w przekonaniu, iż pieśni patriotyczne są walką młodych serc o wolność swych rodaków. Wspaniałymi występami uraczyły nas: laureatka kategorii Soliści: Julia Szczypior z SP nr 53 im. M. Skłodowskiej-Curie w Częstochowie w wykonaniu piosenki „Wolność” oraz uczennica SP29 Zuzanna Bidzińska w wykonaniu utworu „Polska”.  Na koniec wystąpiła szkolna grupa taneczna uczennic klas IV w chorografii z użyciem biało-czerwonych szarf w artystycznej interpretacji walki o wolność ojczyzny.

Majowa Gala – mieszanina dwóch kolorów, które zna każdy Polak: bieli jako symbolu nieskazitelności i dążenia do ideału oraz czerwieni – odzwierciedlenia walki, siły oraz pracy nad sobą oraz otoczeniem. Zarówno laureaci konkursu, jak i uczniowie biorący udział w artystycznej części wydarzenia, pokazali jak bardzo owe barwy budują ich postawę  umiłowania tego co ojczyste i prospołeczne. Było nastrojowo, elegancko i w pełni profesjonalnie.

Za wzbogacenie gali swoim występami wszyscy uczniowie otrzymali podziękowania ze strony Dyrekcji oraz wielkie brawa. Wyrazy wdzięczności trafiły także do grona pedagogicznego zaangażowanego w całą uroczystość począwszy od przeprowadzenia konkursów po organizację gali. Dyrekcja Szkoły podziękowała koordynatorowi p. Renacie Gajdzie, za organizację III Edycji konkursu „Wolność zaklęta w piosence”, a także za przygotowanie i realizację scenariusza uroczystości, p.Katarzynie Gołębiewskiej za teatralną część artystyczną, p. Alinie Witczak, p. Monice Itczak, p. Ewie Krajewskiej oraz p. Małgorzacie Wacheckiej za oparwę muzyczną oraz taneczną, p. Kseni Turniak, p. Annie Kołaczyk, p. Barbarze Marks, p. Magdalenie Kempie, p. Agnieszce Kuli, p. Karolowi Opicowi za dekorację scenograficzną, p. Magdalenie Kempie, p. Agnieszce Kuli, p. Marioli Szymurskiej-Kałmuk za przygotowanie nagród oraz dyplomów dla laureatów oraz p. Bożenie Jędryszczak-Charubie za pomoc przy zorganizowaniu dekoracji.

Nagrody zostały ufundowane dzięki funduszowi Rady Rodziców SP29 i sponsorom.