171114 niepodleglosc miasto

171114 niepodleglosc miasto

11. listopada delegacja uczniów naszej szkoły wraz z pocztem sztandarowym wzięła udział w uroczystościach miejskich, które rozpoczęły się w Alei Sienkiewicza od złożenia kwiatów na Grobie Nieznanego Żołnierza oraz przed pomnikiem błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki. Potem nastąpił przemarsz pocztów sztandarowych na Plac Biegańskiego. Tam świętowaliśmy odzyskanie niepodległości. Na żywo zostaliśmy zapoznani z kartami historii przedstawiającymi drogę Polski ku niepodległości, wyświetlonymi na murach Ratusza. Uczestniczyliśmy w  Apelu Pamięci, złożeniu kwiatów przed pomnikiem Marszalka Józefa Piłsudskiego oraz w niepodległościowej inscenizacji.

Delegacja naszej szkoły to: Patrycja Jackowska, Magdalena Naumik, Julia Nocuń, Hubert Kozak, Mikołaj Lutak i Kacper Sucharkiewicz.