Autor: Agnieszka Kaleta

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Z przyjemnością informujemy, że II Wojewódzki Konkurs „Infografika liczbowa – Powietrze się liczy” pod  honorowym patronatem Prezydenta Miasta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka został rozstrzygnięty.

O co nam chodzi? O odczarowanie matematyki. Czyli pokazanie, że nie jest to wiedza tajemna dla wybranych. Przekonujemy, że może oczarować zdeklarowanych humanistów. Stawiamy tezę, że może być zabawą. Kreatywnym wyzwaniem. A podjęcie rękawicy przez liczne grono uczestników dowodzi, że mamy rację.

Cele konkursu są następujące: rozwijanie zainteresowań młodego pokolenia, kształcenie umiejętności przedstawienia wiadomości w sposób syntetyczny i graficzny, rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjno-komunikacyjną, uwrażliwianie na ekologię oraz wzmocnienie wśród uczniów wiary we własne umiejętności i zdolności.

Na konkurs nadesłano 38 prac z 14 szkół podstawowych z całego naszego województwa.

Jury stanowiła zewnętrzna komisja w składzie: przewodniczący: mgr Ewa Powroźnik – Prezes Częstochowskiego Stowarzyszenia Plastyków im. Dudy - Gracza oraz członkowie: mgr Monika Sikora – nauczyciel konsultant do spraw informatycznych Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM”
w Częstochowie, mgr Agnieszka Perczak– nauczyciel konsultant do spraw matematyki Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM”
w  Częstochowie.                                      

W ocenie (zgodnie z wytycznymi zawartymi w regulaminie) szczególną uwagę zwrócono na: zgodność nadesłanej pracy z tematem, kreatywność, trafność i oryginalność przedstawienia idei konkursu oraz walory artystyczne wykonanej infografiki. W związku z powyższym wyłoniono następujących laureatów:

I miejsce:

- Maksymilian Łagodziński – SP w Poczesnej
- Antonina Kowalczyk – SP 54 w Częstochowie
- Klaudia Rachwał – ZSP 1 w Częstochowie
- Kamil Sarkowicz – SP 29 w Częstochowie

II miejsce:

- Zofia Dudek – SP 24 w Częstochowie
- Aleksander Śliwiński – ZSP 1 w Częstochowie
- Bartosz Bąk – SP w Kłomnicach

III miejsce:

- Aleksander Mól – SP 29 w Częstochowie
- Wiktor Szajbel – SP 29 w Częstochowie
- Klaudia Gołębska – SP 29 w Częstochowie

Wyróżnienia:

- Oliwia Rolak – SP 29 w Częstochowie
- Wiktor Wypych – SP 29 w Częstochowie
- Milena Łukasiak – SP 29 w Częstochowie
- Hanna Hadaś – ZSP 1 w Częstochowie
- Anna Nakonieczna – SP 48 w Częstochowie
- Julia Trąbczyńska – SP 7 w Częstochowie
- Maja Zatoń – SP 17 w Częstochowie
- Julia Nocuń – SP 17 w Częstochowie
- Mateusz Zatoń – SP w Kruszynie
- Aleksandra Hombek – SP w Starym Kocinie
- Adrianna Niewiadomska – SP w Poczesnej
- Maria Pielka – SP w Nieradzie

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za piękne i ciekawe prace. Zwycięzcom i ich opiekunom gratulujemy oraz zachęcamy do udziału w kolejnych edycjach.

Wręczenie nagród mistrzom infografiki odbędzie się 22.04.2022 r., o godz. 13.00 podczas uroczystej gali w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 29.