191223 zwierzeta domowe

191223 zwierzeta domowe

W listopadzie został ogłoszony międzyklasowy konkurs fotograficzny „Moje zwierzątko domowe”, który  korelował z akcją „Podaj Łapę Przyjacielu”. Konkurs skierowany był do uczniów klas 1-8. 

Celem konkursu było:

  • wzbudzanie zamiłowania i zainteresowania dzieci do fotografii,
  • prezentacja i popularyzacja możliwości twórczych uczniów w dziedzinie fotografii,
  • przedstawienie za pomocą fotografii pupili domowych w naturalnie powstałych, zabawnych sytuacjach,
  • zwrócenie uwagi na różnorodność hodowanych zwierząt oraz odpowiedzialność z tym związaną,
  • zainteresowanie innych  uczniów swoim pupilem.

Zadaniem konkursowym było wykonanie zdjęcia przedstawiającego zwierzę lub zwierzęta oraz napisanie o nim  kilku ciekawych zdań. Wystawa prac wzbudziła bardzo duże zainteresowanie wśród uczniów różnych grup wiekowych. Oglądając zdjęcia i czytając informacje o pupilach hodowanych przez kolegów,  uczniowie dowiadywali się różnych ciekawostek o mniej lub bardziej egzotycznych zwierzętach.

Podsumowanie konkursu odbędzie się na apelu podsumowującym osiągnięcia uczniów.

[widgetkit id=486]