170523 dzien region

170523 dzien region

W dniu 19 maja odbył się u nas Dzień Regionalny, poświęcony regionowi częstochowskiemu. Metodą „stacji uczenia się” nasi uczniowie mieli okazję poszerzyć swoje wiadomości z zakresu tańca, muzyki, instrumentów, historii, legend, tradycji, zwyczajów, języka, przyrody i jeszcze wielu innych ciekawostek charakterystycznych dla naszego regionu. W każdej z sal działo się coś ciekawego. W „wiejskiej chacie” uczniowie mogli poznać kilka sprzętów codziennego użytku, jak np. kiernicę (do robienia masła), serownicę, dzieżę (do wyrabiania chleba), pomietło (do wygarniania węgli z pieca chlebowego), tarę, sierp, żelazko z duszą, lampy olejowe czy naftowe. Największą zagadką okazał się jednak przyrząd do młócki – cep i jego części – dzierżok, bijok i kapica. Większość z uczniów nie odgadywała ani jego nazwy, ani przeznaczenia. Kojarzył im się jako nun-czako albo dziwaczny cyrkiel. Ponadto pani Strzelecka zapoznała dzieci ze słownictwem charakterystycznym tylko dla Częstochowy i jej okolic typu: pęk, schódki, chrosty, hatrać się, tyrpnąć, złape, guguły, chodzić na dziorgę, na skuśkę, chorcować, bojcory, zgęziały itp. Na stacji: „Historyczno – przyrodnicza wycieczka po Jurze Krakowsko – Częstochowskiej”, którą przygotowały pani Edyta Niewczas i Elżbieta Chęcińska, uczniowie poznali geologiczną przeszłość Jury Krakowsko – Częstochowskiej oraz charakterystyczne cechy dzisiejszego krajobrazu krasowego. Zapoznani zostali także z rzadkimi i nietypowymi roślinami oraz zwierzętami, które można spotkać w okolicach Częstochowy. Jednocześnie usłyszeli wiele ciekawych informacji o historii tego regionu. Poznali władców ważnych dla naszego miasta i okolic oraz najważniejsze wydarzenia historyczne. Prezentacja poparta była bardzo ciekawymi zdjęciami i ilustracjami. Podczas obchodów Dnia Regionalnego nie zabrakło oczywiście muzyki. W sali „tańca i śpiewu” uczniowie mogli podziwiać suitę tańców częstochowskich zaprezentowanych przez uczniów naszej szkoły z klas: VIb, VIa, Va, Vb, IVb, IIIc i IIIb, na żywo posłuchać kapeli instrumentalnej, składającej się z trzech skrzypaczek (Julii Brenneke, Darii Szczypiorowskiej, Natalii Tomzik) i akordeonisty (Jakuba Politańskiego) oraz wysłuchać częstochowskich piosenek i przyśpiewek o „Michale”, „Kozie” i „Koguciku”, brawurowo odśpiewanych przez chór szkolny, który dzielnie wspierał występy tancerzy. Uczniowie zostali zapoznani z elementami regionalnego stroju ludowego i instrumentami muzycznymi, na jakich grano w dawnych czasach. W sali tej dowodziły panie: Agnieszka Janiszewska – Wypych i Monika Itczak. Podsumowaniem zmagań „wiedzowych” naszych podopiecznych zajęła się pani Ewa Latos, która czuwała nad przeprowadzaniem quizów sprawdzających, czego dowiedzieli się nasi uczniowie w trakcie zajęć w Dniu Regionalnym. Oprawą plastyczną tego dnia zajęły się również panie: S.Jura, E.Krajewska, K.Głębiewska, B.Jędryszczak – Charuba, B. Kukla, E. Konieczna, D.Wójcik, M.Wójcik, które włączyły się w akcję „ozdabiania szkoły”, przygotowując dekoracje na korytarzach i w salach lekcyjnych. Do sukcesu uroczystości przyczynili się także rodzice naszych uczniów, którzy zadbali o stoisko z częstochowskimi przysmakami, zaopatrując je w wiele przepysznych potraw regionalnych, jak np.: zalewajka, kluski kładzione, prażuchy, pierogi, jasnogórskie obwarzanki, smalec czy zupa ze śledzia. Dziękujemy za ich zaangażowanie i pomoc! O „dystrybucję” potraw regionalnych dbały panie: E.Chłąd, B.Kukla i M. Borowiecka, które bardzo sprawnie częstowały odwiedzających stacje uczniów. Wszyscy wspólnie zadbali o to, aby ten dzień wypadł naprawdę dobrze i ucieszył wszystkich „widzów”. Dzień Regionalny „Na częstochowską nutę” uważamy za bardzo udany!
Koordynatorem tego ciekawego przedsięwzięcia była pani Agnieszka Janiszewska – Wypych.

[widgetkit id=197]