210615 nagrody prezydenta

210615 nagrody prezydenta


39 uczniów szkół podstawowych otrzymało w tym roku szkolnym  Nagrodę Prezydenta Miasta Częstochowy dla uczniów szczególnie uzdolnionych.

Z prawdziwą przyjemnością informujemy, że wśród nich znalazł się uczeń klasy 8a, Piotr Krzywda.
Ta prestiżowa nagroda przyznawana jest uczniom, których zainteresowania wykraczają poza program szkolny i którzy mogą poszczycić się znaczącymi osiągnięciami odniesionymi najpóźniej w roku szkolnym poprzedzającym rok zgłoszenia do nagrody, a w szczególności są laureatami konkursów interdyscyplinarnych, przedmiotowych i olimpiad, co najmniej na szczeblu wojewódzkim. Jest formą pomocy materialnej dla najzdolniejszych uczennic i uczniów częstochowskich szkół. Wyróżnienia, podczas uroczystości, która odbyła się 9 czerwca w Miejskim Domu Kultury, wręczył laureatom prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk.

Gratulujemy Piotrowi sukcesu, za którym kryje się duże zaangażowanie, niesamowite zdolności i wyjątkowa pracowitość! Życzymy dalszych sukcesów w kolejnych konkursach.

Zdjęcia dzięki uprzejmości rodziców ucznia.

[widgetkit id=539]