— — — — — — — — — — — — — —

67 uczniów szkół podstawowych otrzymało w roku szkolnym 2022/2023  Nagrodę Prezydenta Miasta Częstochowy dla uczniów szczególnie uzdolnionych.

Z wielką przyjemnością informujemy, że wśród nich znaleźli się uczniowie naszej szkoły: Adam Dawid kl. 8a, Tymoteusz Wach kl. 8a, Wiktor Wypych 8d. Ta prestiżowa nagroda przyznawana jest uczniom, których zainteresowania wykraczają poza program szkolny i którzy mogą poszczycić się znaczącymi osiągnięciami odniesionymi najpóźniej w roku szkolnym poprzedzającym rok zgłoszenia do nagrody, a w szczególności są laureatami konkursów interdyscyplinarnych, przedmiotowych i olimpiad, co najmniej na szczeblu wojewódzkim. Jest formą pomocy materialnej dla najzdolniejszych uczennic i uczniów częstochowskich szkół. Nagrody – podczas uroczystości 5 czerwca w MDK – wręczyli laureatom: Prezydent Miasta Częstochowy – p. Krzysztof Matyjaszczyk, Przewodniczący Rady Miasta Częstochowy – p. Zbigniew Niesmaczny i Przewodniczący Komisji Edukacji Rady Miasta – p. Dariusz Kapinos.

Gratulujemy naszym Uczniom sukcesu, za którym kryje się duże zaangażowanie, niesamowite zdolności i wyjątkowa pracowitość! Życzymy dalszych sukcesów w kolejnych konkursach.