„Biblioteka jest instytucją, która samym swoim istnieniem świadczy o rozwoju kultury”.

                          Jan Paweł II

W ramach tego projektu biblioteka uzyskała wsparcie finansowe, za które zakupiono atrakcyjne książki, uzupełniono bazę lektur szkolnych, uwzględniono również potrzeby uczniów dysfunkcyjnych. Zakupiono, w ramach środków, nowoczesne nośniki tekstu: audiobooki i ebooki.

Poszerzono ofertę biblioteki o pozycje z najnowszej historii Polski oraz o książki będące wsparciem dla nauczycieli i wychowawców.

Cele projektu

  • promocja czytelnictwa
  • rozwijanie nawyków i zainteresowań czytelniczych
  • kształtowanie wrażliwości i wyobraźni w odbiorze dzieła literackiego
  • rozbudzanie twórczej inwencji i kreatywności uczniów