Towarzystwo Przyjaciół Dzieci za szczególną empatię i wrażliwość na problemy dzieci i ich rodzin przyznało Pani Dyrektor Aleksandrze Nocoń odznakę „Przyjaciel Dziecka”. Zaangażowanie Pani Dyrektor w działania dla dobra dzieci i ich rodziców wpisuje się w działalność statutową Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Uhonorowanie odznaką „Przyjaciel Dziecka” bez wątpienia odzwierciedla wrażliwość, ciepło i gotowość czynienia dzieci szczęśliwszymi.

Pani Dyrektor gratulujemy i bardzo dziękujemy!