171022 medale KEN

171022 medale KEN

17 października 2017 r. ponad 400 nauczycieli, a także innych osób pracujących dla oświaty otrzymało z rąk II Wicewojewody Mariusza Trepki i Śląskiego Kuratora Oświaty Urszuli Bauer Medale Komisji Edukacji Narodowej, Nagrody Ministra Edukacji Narodowej i Nagrody Śląskiego Kuratora Oświaty. Naszym wyjątkowym koleżankom, mgr Marioli Szymurskiej i mgr Alinie Witczak, wręczone zostały najważniejsze wyróżnienia – Medale Komisji Edukacji Narodowej. Szczególne zasługi nauczycielek Gimnazjum nr 14 dla oświaty i wychowania doceniła pani dyrektor Alina Kościelna, która wystąpiła o przyznanie tego najwyższego odznaczenia.

Praca nauczyciela to taki zawód, który wymaga zaangażowania emocjonalnego. Na chłodno tutaj nic się nie zdziała. Trzeba wejść w interakcję z młodym człowiekiem, trzeba zrozumieć i dać z siebie bardzo, bardzo wiele – powiedziała Urszula Bauer Śląski Kurator Oświaty, podkreślając szczególny charakter zawodu nauczyciela. Jak wiele dają z siebie nasze koleżanki każdego dnia, widzimy i doceniamy. Serdeczne gratulacje! Życzymy Wam dalszych sukcesów, choć nie ma już wyższych odznaczeń, by móc je symbolicznie docenić.

[widgetkit id=230]