200419 instytucje pomoc

200419 instytucje pomoc

Reagujemy na przemoc i złe emocje!

Czas pandemii, w którym wszyscy się znajdujemy, powoduje szereg zmian w naszym życiu.

Obecnie w sytuacji zagrożenia, przeżywamy lęk o siebie i swoich bliskich, przede wszystkim w kontekście utraty zdrowia, ale także bezpieczeństwa ekonomicznego, naszych planów, celów i marzeń. Również sytuacja izolacji jest trudna do zniesienia i niejednokrotnie wyzwala wiele negatywnych emocji i zachowań. Możemy być w tym czasie bardziej skłonni do wybuchów złości, do wahań nastroju, trudności w koncentracji uwagi, pobudzenia emocjonalnego. W wyżej wymienionych sytuacjach należy niezwłocznie szukać pomocy.

Aby pomóc sobie i innym w tych trudnych sytuacjach, jest wiele możliwości kontaktowania się ze specjalistami, którzy służą pomocą i wsparciem.

Poniżej numery telefonów, z których można korzystać:

  • Niebieska Linia: 800-12-00-02
  • Bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży (Dajemy Dzieciom Siłę): 116 111
  • Centrum Praw Kobiet: 600 070 717
  • Policyjny Telefon Zaufania ds. Przemocy w Rodzinie: 800-120-226
  • Telefon zaufania dla osób dorosłych w kryzysie emocjonalnym: 116 123
  • Centrum wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego (ITAKA): 800 70 2222

 

Więcej informacji o instytucjach zajmujących się sytuacjami kryzysowymi oraz przemocą w rodzinie, można znaleźć poniżej:

POBIERZ (pdf)