W ubiegłym tygodniu został zakończony cykl zajęć edukacji antytytoniowej: „Nie pal przy mnie, proszę”, przeznaczonych dla uczniów klas I – III. Miał on na celu promocję zdrowego stylu życia oraz uświadomienie uczniom szkodliwości palenia tytoniu. Realizowane przez wychowawców zajęcia cieszyły się dużym zaangażowaniem ze strony uczniów – dzieci chętnie wykonywały polecenia i zadania. Podsumowaniem był konkurs plastyczny na plakat pod hasłem „Nie pal przy mnie, proszę”. Spośród wielu ciekawych prac komisja wyłoniła następujących laureatów:

  • I miejsce – Tymoteusz Wach kl. Ia
  • II miejsce – Klaudia Głębska kl. IIc
  • III miejsce – Maja Kaczmarek kl. IIb

wyróżnienia:

  • Emilia Sosnowska kl. Ia,
  • Krzysztof Skupień kl. Ia,
  • Natalia Golis kl. IIb,
  • Oliwia Rolak kl. IIb.

Zwycięzcy otrzymali dyplomy oraz nagrody. Wszystkim nagrodzonym uczniom składam serdeczne gratulacje i życzę dalszych sukcesów.
Szkolny koordynator projektu: Anna Krygier