Nasza szkoła w roku szkolnym 2020/2021 przystąpiła do konkursu „Niebieskie przedszkole/Niebieska szkoła przyjazna osobie ze spektrum autyzmu”. Konkurs został zorganizowany przez Zespół Szkół Specjalnych nr 23 im. Janusza Korczaka w Częstochowie, Stowarzyszenie na rzecz osób niepełnosprawnych z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi „Daj mi czas” oraz Wydział Edukacji Urzędu Miasta Częstochowa.

Konkurs skierowano do częstochowskich placówek ogólnodostępnych: przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych wychowujących, kształcących dzieci i młodzież z autyzmem, Zespołem Aspergera i innymi zaburzeniami ze spektrum autyzmu i trwał od 04.05.2021 do 28.02.2022.

Praca konkursowa polegała na przygotowaniu raportu z realizacji działań podejmowanych na rzecz osób ze spektrum autyzmu w placówce wg modelu „Niebieskiej szkoły”, czyli obszarów – zadań, jakimi powinni kierować się nauczyciele, organizując pracę z osobą ze spektrum autyzmu.

Koordynatorem działań podejmowanych w ramach konkursu w naszej szkole była p. Magdalena Kempa. Działań związanych z realizacją poszczególnych zadań podjęły się:

 • p. Magdalena Kempa
 • p. Renata Gajda
 • p. Beata Dąbrowska
 • p. Anna Krygier z klasą 3c
 • p. Ewa Krajewska z klasą 1a
 • p. Agnieszka Glenc
 • p. Katarzyna Swodczyk
 • p. E. Bogdał z klasą 8c (opiekun SKW)
 • p. A. Kula (opiekun SKW)
 • p. Małgorzata Janiszewska

Celem nadrzędnym konkursu było propagowanie wiedzy na temat autyzmu oraz pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej dostosowanej do potrzeb i możliwości osób ze spektrum autyzmu.     

W związku z udziałem szkoły w konkursie przedsięwzięto następujące działania:

 • właściwa organizacja pracy z uczniem ze spektrum autyzmu, stworzenie sali zajęć rewalidacji – sala 103 (nauczyciele rewalidacji)
 • podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie pracy z uczniem ze spektrum autyzmu poprzez udział w szkoleniach i warsztatach
 • 22 października przeprowadzono lekcję w klasie 3c poświęconą przybliżeniu uczniom cech charakteryzujących osoby z zespołem Aspergera na podstawie książki „Inny niż wszyscy” (Anna Krygier)
 • 11 października warsztaty pt.: Oni są wśród nas zorganizowane dla uczniów podczas zajęć świetlicowych (Magdalena Kempa, Agnieszka Glenc)
 • włączenie ucznia z spektrum autyzmu w grupę rówieśniczą, stworzenie warunków do efektywnego rozwoju ucznia ze spektrum autyzmu poprzez organizowanie imprez, wyjść i wycieczek klasowych, udział w wolontariacie (Ewa Bogdał, Agnieszka Kula, Magdalena Kempa)
 • 27 października zorganizowano Niebieski Marsz – propagujący ideę tolerancji (Renata Gajda, Magdalena Kempa, Ewa Bogdał)
 • 19 listopada obchodzono Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka (Małgorzata Janiszewska, Magdalena Kempa)
 • 10 stycznia przeprowadzono lekcję w klasie 1a z udziałem psychologa z PPP – pani Agnieszki Wójcik na temat: Jesteśmy różni, ale równi. Autyzm. Zespół Aspergera (Ewa Krajewska, Beata Dąbrowska)
 • coroczny udział szkoły w akcji „Zapal się na niebiesko dla autyzmu” (nauczyciele współorganizujący kształcenie)
 • zbieranie materiałów multimedialnych i przygotowanie prezentacji podsumowującej konkurs (Renata Gajda, Magdalena Kempa, Ewa Bogdał).

Komisja konkursowa wyłoniła czterech laureatów w kategoriach: przedszkole, szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa i przyznała im tytuł „Niebieskiego przedszkola/ szkoły dostępnej dla ucznia ze spektrum autyzmu”.

Znaleźliśmy się wśród grona tylko 13 szkół z Częstochowy, które podjęły się tego zadania i przez ostatni rok realizowały działania wg modelu „Niebieskiej szkoły”. Dyplom udziału w konkursie, którego celem było stworzenie szkoły dostępnej dla osób ze spektrum autyzmu, został wręczony Dyrekcji Szkoły podczas uroczystej gali zorganizowanej w MDK w Częstochowie w ramach obchodów „Zapal się na niebiesko dla autyzmu Częstochowa 2022”.