201221 hydrozagadka

201221 hydrozagadka

15 grudnia uczniowie klas 2c, 5a i 7a biorący udział w Programie „Szkoła przyjazna Wodzie – AKTYWNI BŁĘKITNI” uczestniczyli w spektaklu teatralnym on-line „Nowa Hydrozagadka, czyli dzieci i ryby mają głos”. Poruszona została tematyka występowania ekstremalnych zjawisk atmosferycznych: powodzi i suszy związanych ze zmianami klimatycznymi. Spektakl o charakterze edukacyjnym miał na celu podniesienie świadomości ekologicznej i upowszechnienie wiedzy na temat szeroko rozumianej gospodarki wodnej.

Wielu z nas marzy o zamieszkaniu w  pięknym domu w malowniczej okolicy. Rodzina przedstawiona w spektaklu stanęła przed taką możliwością. Tata miał dosyć uciążliwości mieszkania na wzgórzu, mokrych łąk, rozlewisk i błota. Zafascynowany wizją pięknego osiedlowego domu nad rzeką, z betonowym nabrzeżem, parkingiem i asfaltową droga, postanowił spełnić te marzenia. Entuzjazmu taty nie podzielały jednak jego dzieci, które wolały swój mały dom na wzgórzu z nieograniczonym miejscem do zabaw na świeżym powietrzu.

Zajmująca się sprzedażą gruntów oraz zaaranżowaniem terenów Pani Jola, opierając się o uzyskane pozwolenie na budowę, zachwalała  swój projekt, mimo iż zdawała sobie sprawę z tego, że osiedle powstaje na terenie zalewowym. Najważniejszy dla niej był zysk.

 Dzieci, dzięki zdobytej w szkole wiedzy z zakresu ekologii, miały świadomość występowania ekstremalnych zjawisk związanych ze zmianami klimatycznymi i obawiały się zamieszkania na terenie zagrożonym powodzią. Nasi AKTYWNI BŁĘKITNI bohaterowie wiedzieli, że muszą coś zrobić…

I tu organizatorzy spektaklu umożliwili moderowanie fabuły o podpowiedzi uczniów. Uczniowie naszej szkoły również aktywnie podejmowali próby kreowania przebiegu spektaklu i jego zakończenia. Dzięki temu wszyscy staliśmy się AKTYWNI BŁĘKITNI.

Przedstawione propozycje uczniów i mocne argumenty oparte na wiedzy naszych bohaterów  przekonały dorosłych do zmiany postępowania, udowadniając tym samym, że dzieci i ryby… jednak mają głos.

Dzięki tej lekcji dowiedzieliśmy, jak ważne są powierzchnie czynnie biologiczne, gdzie woda może swobodnie wsiąkać i czym są zbiorniki retencyjne, a czym tzw. „betonoza”, która uszczelniając przestrzeń,  utrudnia naturalny proces obiegu wody w przyrodzie.

Świadomość ekologiczna bowiem dotyczy wszystkich. Każdy z nas ma wpływ na zatrzymanie wody w środowisku. Bez wody nie ma życia. Jest ona najcenniejszym bogactwem na Ziemi.

Dziękujemy za wspaniałe przedstawienie. To była cenna lekcja dla nas wszystkich.

Podziękowania również dla p. Agnieszki Kalety za techniczną pomoc, która umożliwiła udział w spektaklu wszystkim uczniom biorącym udział w Programie.