W trosce o rozwój prawidłowej komunikacji oraz zadbanie o dobrostan psychiczny społeczności naszej szkoły przystąpiliśmy do projektu Fundacji Instytutu Edukacji Pozytywnej „Klimat Szkoły. Tworzymy Go Razem”, który jest współfinansowany ze środków NPZ na lata 2021-2025. Nasza szkoła została przyjęta do programu w części NVC w szkole i otrzyma wsparcie szkoleniowo – wdrożeniowe
w okresie od 01.12.2021 – 31.12.2023.

NVC w szkole czyli komunikacja bez przemocy daje nam szereg korzyści:

– szkolenie wprowadzające dla Rady Pedagogicznej, które odbędzie się stacjonarnie lub online;

– szkolenie wprowadzające dla rodziców, które odbędzie się stacjonarnie lub online,

– ostęp do platformy e-learningowej, na której dostępne są szkolenia online prowadzące do certyfikacji,

– możliwość korzystania ze specjalistycznych konsultacji, których terminy będą podawane na platformie szkoleniowej,

– możliwość udziału w specjalnych wydarzeniach i działaniach wdrażających NVC w praktyce.