170906 dostepna szkola

170906 dostepna szkola

Ogłasza się nabór uczniów/uczennic z klas IV-VII szkół podstawowych i II-III gimnazjów oraz ich rodziców/opiekunów prawnych do udziału w projekcie „Dostępna szkoła” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym projektu jest wzrost stopnia dostosowania oferty kształcenia ogólnokształcącego 28 szkół w Częstochowie do potrzeb uczniów/uczennic
z niepełnosprawnościami i wykazujących specyficzne trudności w uczeniu się
w zakresie przedmiotów matematycznych, przyrodniczych i informatycznych poprzez poszerzenie zakresu świadczonych usług edukacyjnych w zakresie kompetencji kluczowych oraz doposażenie szkół w sprzęt TIK.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Uczniowie/uczennice i rodzice/opiekunowie prawni, którzy/re zgłoszą chęć uczestnictwa i zostaną zakwalifikowani/e do projektu, będą uczestniczyć w formach wsparcia w okresie roku szkolnego 2017/2018. Szczegółowe informacje o projekcie znajdują się w Regulaminie rekrutacji
i uczestnictwa.

W szkole pomocą służy także koordynator – nauczyciel bibliotekarz, pani Anna Klecha.

Do pobrania:

  • regulamin projektu (pdf)
  • pozostałe pliki (zip)