210310 bezpieczny internet

210310 bezpieczny internet

Z przyjemnością informujemy, że V Ogólnopolski Konkurs "Bezpieczny Internet - Działajmy Razem" został rozstrzygnięty. Na konkurs w terminie i zgodnie z regulaminem wpłynęło 159 prac. Miejscowości, z których napłynęły prace konkursowe:

DBI mapa

W dniu 3 marca 2021 r. zewnętrzna komisja konkursowa w składzie:

 • przewodnicząca p. Aleksandra Łebek – Jurgielewicz - konsultant Samorządowego Ośrodka Doskonalenia w Częstochowie,
 • p. Agnieszka Frejlich - doradca metodyczny języka polskiego Samorządowego Ośrodka Doskonalenia w Częstochowie,
 • p. Michał Jelonek - informatyk Samorządowego Ośrodka Doskonalenia w Częstochowie,
 • p. Joanna Jeżewska – Desperak artysta malarz, członek Związku Polskich Artystów Plastyków,

dokonała oceny prac w trzech kategoriach wiekowych. Komisja oceniała trafność i oryginalność przedstawienia tematyki konkursu oraz walory artystyczne pracy.

W wyniku dyskusji i głosowania nagrodzonych zostało 20 prac.

5 prac z klas I-III

8 prac z klas IV- VI

7 prac z klas VII -VIII

Komisja konkursowa wyłoniła następujących laureatów:


W kategorii klas I-III

I miejsce 

 • Zuzanna Gaj - klasa 2, Zespół Szkół w Kochanowicach

II miejsce ex aequo

 • Kacper Gałązka - klasa 3, Szkoła Podstawowa nr 50 im. gen. Wł. Sikorskiego w Częstochowie
 • Milena Bąk - klasa 3, Szkoła Podstawowa w Kłomnicach

III miejsce ex aequo

 • Bartosz Nagórka - kl. 2, Szkoła Podstawowa im. W.M. Gawareckiego w Małej Wsi
 • Natalia Wnęk - klasa 2, Szkoła Podstawowa im. J. Kochanowskiego w Bęczarce


W kategorii klas IV-VI

I miejsce ex aequo

 • Maja Oskwarek - klasa 5, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bohaterów Westerplatte w Myślenicach
 • Bartosz Chlebowski - klasa 5, Szkoła Podstawowa nr 50 im. gen. Wł. Sikorskiego w Częstochowie
 • Gabriela Batko - klasa 5, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bohaterów Westerplatte w Myślenicach

II miejsce ex aequo

 • Blanka Włodarczyk - klasa 6, Szkoła Podstawowa nr 13 im. K. Makuszyńskiego w Częstochowie
 • Wiktoria Wiecha - klasa 4, Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Przystajni

III miejsce ex aequo

 • Kacper Dawidziuk - klasa 5, Szkoła Podstawowa w Sobolewie
 • Paulina Chazy - klasa 4, Zespół szkolno - Przedszkolny w Ostrowach nad Okszą

Wyróżnienie

 • Bartosz Kołdon - klasa 6, Szkoła Podstawowa w Zespole Szkolno - Przedszkolnym im. Jana Pawła II w Rudnikach


W kategorii klas VII - VIII

I miejsce ex aequo

 • Nikodem Zawada - klasa 8, Szkoła Podstawowa nr 13 im. K. Makuszyńskiego w Częstochowie
 • Bartosz Bąk - klasa 7, Szkoła Podstawowa w Kłomnicach

II miejsce ex aequo

 • Klaudia Sokołowska - klasa 7, Szkoła Podstawowa nr 28 im. K.I. Gałczyńskiego, Białystok
 • Oliwier Bąkowicz - klasa 7, Zespół Szkolno - Przedszkolny w Kamieńsku

III miejsce ex aequo

 • Amelia Gałaj - jklasa 8, Szkoła Podstawowa nr 352 w Warszawie
 • Alicja Majewska - klasa 8, Szkoła Podstawowa w Gowinie

Wyróżnienie

 • Hanna Hadaś - klasa 7, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Częstochowie

 

Ocenie nie podlegały prace, które nie spełniały warunków formalnych oraz wymogów w zakresie tematyki konkursu. Wśród nadesłanych prac znalazła się duża liczba, która związana była tylko z tematyką bezpieczeństwa w sieci, zasad korzystania z Internetu.

Dyrektor Szkoły składa wyrazy wdzięczności Komisji konkursowej oraz p. Ewie Latos, p. Kamili Mielczarek, p. Alinie Witczak, p. Dorocie Stefaniewicz vel Stachowicz, p. Jakubowi Kościelnemu oraz Sponsorowi nagród dla Laureatów za zaangażowanie i aktywne działanie na rzecz cyberbezpieczeństwa.

Dziękujemy wszystkim, którzy podjęli wyzwanie i wzięli udział w konkursie. Zwycięzcom gratulujemy i zachęcamy do wzięcia udziału w kolejnych konkursach. Dyplomy i nagrody rzeczowe zostaną przekazane Laureatom drogą pocztową do szkoły.

 

 

nagrody

 

 

01 02 03 04 06 05 07