210504 konkurs muzyka2

210504 konkurs muzyka2

 

Demokracja, parlamentaryzm, patriotyzm, a przede wszystkim wolność – to te wartości, z którymi powinno kojarzyć się Święto Narodowe Trzeciego Maja.

Młodzi ludzie potrzebują jednak świeżego podejścia do tematu patriotyzmu. Obok, znanych z lekcji historii scen martyrologicznych i szacunku okazywanego tym, którzy wywalczyli dla nas wolność, chcą z młodzieńczym entuzjazmem i radością propagować patriotyzm w wolnym kraju. Nasza historia jest wyjątkowo bogata w utwory muzyczne i pieśni towarzyszące ważnym wydarzeniom, walkom, powstaniom. „Z pieśnią na ustach” toczyły się najtrudniejsze walki o wolność ojczyzny, dlatego utwory mówiące o naszej historii powinny nieustannie towarzyszyć młodemu pokoleniu żyjącemu w wolnej Polsce. Na szczęście, pieśni żołnierskie towarzyszące kiedyś walczącym, mogą dziś ustąpić miejsca piosenkom wolnego pokolenia młodych patriotów.

Okazją do zaprezentowania takich utworów był przeprowadzony z okazji z 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja ogólnopolski konkurs piosenek współczesnych związanych z wolnością „Muzyka łagodzi, muzyka radzi, muzyka nigdy Cię nie zdradzi”, którego rozstrzygnięcie – ogłoszenie wyników, przypadło na początek maja.

Konkurs zorganizowany przez Szkołę Podstawową nr 29 im. Królowej Jadwigi oraz Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” Oddział w Częstochowie został objęty honorowym patronatem Prezesa Zarządu Krajowego Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Dariusza Bonisławskiego oraz Prezydenta Miasta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka.

Celem konkursu było:

– promowanie najzdolniejszych wokalnie uczniów i umożliwienie im zaprezentowania swoich umiejętności wokalnych,

– wspieranie wychowania patriotycznego młodego pokolenia poprzez formy aktywności artystycznej,

– kultywowanie pamięci o wydarzeniach, które zmieniły losy naszej Ojczyzny,

– wzmocnienie wśród uczniów wiary we własne umiejętności i zdolności.

Na konkurs, skierowany do uczniów szkół podstawowych klas 4-8 w kategoriach: soliści i grupy wokalne, nadesłano 58 prac z 43 placówek oświatowych z całej Polski.

Zewnętrzna komisja w składzie: przewodnicząca mgr Sylwia Kurcab – ekspert, konsultant do spraw artystycznych oraz członkowie: mgr Justyna Bujalska – nauczyciel emisji głosu, mgr Piotr Skuza – nauczyciel historii i muzyki, wyłoniła zwycięzców nadesłanych prezentacji wokalnych. W ocenie

(zgodnie z wytycznymi zawartymi w regulaminie Konkursu) szczególną uwagę zwrócono na odpowiedni dobór repertuaru, właściwą intonację, dykcję, poczucie rytmu oraz wrażenie artystyczne i oryginalność wykonania.

Poziom konkursu był bardzo wysoki. Jury, obok wysokiego poziomu przygotowania wokalnego, zwróciło szczególną uwagę na różnorodność repertuaru prezentowanego przez młodych wykonawców, kreatywność i innowacyjne podejście do tematyki patriotycznej. Zaangażowanie uczniów szkół podstawowych, którzy zaprezentowali w swoich wykonaniach dumę z bycia Polakiem, zaważyło zapewne na przyznaniu tak wielu nagród.

Komisja konkursowa wyłoniła następujących laureatów:

 

LAUREACI SOLIŚCI:


I miejsce ex aequo:

Emilia Szcześniak, Szkoła Podstawowa nr 1 w Łukowie

Gabriela Żeleźnik, Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. im. Feliksa Nowowiejskiego w Gdańsku


II miejsce ex aequo:

Anna Baryła, Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w Jaskrowie

Anastazja Lech, Prywatna Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Lublinie

Amelia Dziewit, Zespół Szkół Ogólnokształcących, Szkoła Podstawowa nr 9

im. kpt. ż.w Karola Olgierda Borchardta w Rumi

Eliza Xerxa, Szkoła Podstawowa nr 29 im Królowej Jadwigi w Częstochowie


III miejsce ex aequo:

Patrycja Chrząszcz, Szkoła Podstawowa nr 7 w Czeladzi

Emilia Tabała, Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Majdanie Sopockim

Weronika Twarduś, Szkoła Podstawowa im. Piotra Skargi w Warzycach


wyróżnienia ex aequo:

Łucja Sklarek, Szkoła Podstawowa nr 32 im. Strzelców Bytomskich w Bytomiu

Małgorzata Antosik, Salezjańska Szkoła Podstawowa we Wrocławiu

 

LAUREACI GRUPA WOKALNA:

I miejsce:

Anna Zjawin, Nikola Piejko, Maria Jastrzębska, Marlena Gadzińska, Lucyna Duleba,

Hanna Milnerowicz, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Wilczkowie 


II miejsce:

Dominika Popczyk, Ewelina Korek, Anastazja Panienkowska, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Częstochowie


III miejsce:

Maja Pliszczyńska, Kamil Podżorski, Aleksandra Krzok, Szkoła Podstawowa nr 5 w Wiśle


Wyróżnienie:

Antonina Smykal, Zuzanna Smykal, Wojciech Smykal, Szkoła Podstawowa nr 48 w Częstochowie

 

Dyrektor szkoły p. Iwona Nędzyńska – Mól składa wyrazy wdzięczności p. Renacie Gajda i Alinie Witczak za organizację i sprawne przeprowadzenie konkursu, p. Bożenie Kukli za wsparcie techniczne oraz sponsorom nagród rzeczowych dla Laureatów:

Sz.P.: Barbara i Michał Nowak, Katarzyna i Jarosław Golis, Karolina i Przemysław Turek, Magdalena i Adam Ułamek, Joanna i Tomasz Kula, Karolina i Błażej Kisiela.

Dziękujemy wszystkim, którzy podjęli wyzwanie i wzięli udział w konkursie. Zwycięzcom gratulujemy i zachęcamy do wzięcia udziału w kolejnych konkursach. Dyplomy i nagrody rzeczowe zostaną przekazane Laureatom drogą pocztową do szkoły.

 

[widgetkit id=530]