190405 strajk3

190405 strajk3

Szanowni Rodzice

Uprzejmie informuję, iż na dzień 23.04.2019 r. nie jestem w stanie przekazać Państwu informacji dotyczących kontynuacji bądź zawieszenia akcji strajkowej w kolejnych dniach.
W przypadku uzyskania wiadomości w przedmiotowej kwestii, zostanie ona niezwłocznie udostępniona dla Państwa na stronie internetowej szkoły.
W związku z powyższym, proszę o śledzenie zakładki „Aktualności”. 
Ponadto informuję, że w przypadku kontynuacji akcji strajkowej na terenie szkoły prowadzone będą zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w godz. od 7:30 do 16:30