Rok szkolny 2008/2009

Dnia 18 lutego 2009r. w naszej szkole odbyła się uroczystość nadania patronatu nad pomnikiem – Krzyżem Pamięci ku czci Harcerzy i Harcerek Szarych Szeregów Ziemi Częstochowskiej, którzy zginęli w latach 1939-1945.

Krzyż Pamięci – Pomnik ku czci Harcerzy i Harcerek Szarych Szeregów (Konspiracyjnego Związku Harcerstwa Polskiego) Ziemi Częstochowskiej, którzy zginęli w latach 1939- 1945 zaprojektował dh hm. Ryszard Jakubiak. Miejsce pod pomnik odstąpił ks. Mieczysław Wach – rektor kościoła na cmentarzu św. Rocha w Częstochowie.

Dnia 17 października 2008 r. o godzinie 11.00 na cmentarzu św. Rocha w Częstochowie dokonano uroczystego poświęcenia i odsłonięcia pomnika. To wydarzenie miało miejsce w 69 rocznicę podjęcia decyzji przez grono instruktorów harcerskich z druhem harcmistrzem Eugeniuszem Stasieckim na czele, o kontynuowaniu pracy harcerskiej w Częstochowie, w warunkach hitlerowskiej okupacji.

Z tej okazji w szkole gościliśmy kombatantów – harcerzy Szarych Szeregów (Konspiracyjnego Związku Harcerstwa Polskiego), żołnierzy Armii Krajowej, uczestników walk o wolną Polskę w czasie II wojny światowej. Nie zabrakło również przedstawicieli obecnego Związku Harcerstwa Polskiego, Prezesa częstochowskiego oddziału Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Prezesa Stowarzyszenia Rodzina Katyńska w Częstochowie.

[widgetkit id=4]

W trakcie uroczystości uczniowie z Koła Sympatyków Harcerzy Szarych Szeregów prowadzonego przez p. Marię Izabelę Gadnicką oraz uczniowie klas pierwszych pod kierunkiem p. Bożeny Jędryszczak, p. Iwony Adamus, p. Ewy Krajewskiej przedstawili montaż słowno-muzyczny „Dzieci i młodzież w walce o wolność ojczyzny”.
Zgromadzeni goście mogli posłuchać pieśni patriotycznych, wzruszających recytacji wierszy na tle utworów instrumentalnych, prozy o tematyce dotyczącej działalności harcerzy Szarych Szeregów – Zdzisława Heneczkowskiego, Zygmunta Łęskiego, Eugeniusza Stasieckiego, Józefa Wyżykowskiego, Tadeusza Kożucha oraz najmłodszych – Zawiszaków.

Druh Jerzy Modliński, członek Oddziału Częstochowskiego Stowarzyszenia Szarych Szeregów odczytał akt nadania patronatu naszej szkole nad Krzyżem Pamięci, a następnie dh hm. Mieczysław Koral, przewodniczący Oddziału Częstochowskiego Stowarzyszenia Szarych Szeregów, wręczył go pani dyrektor szkoły – Elżbiecie Zatoń.
Druhowie kombatanci podziękowali i wyrazili przekonanie, że nauczyciele i uczniowie naszej szkoły w sposób godny będą sprawować patronat nad Krzyżem Pamięci. Zwieńczeniem uroczystości było piękne wykonanie „Modlitwy Harcerskiej” przez gości honorowych. Spotkanie na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

Rok szkolny 2009/2010

Dnia 8 lutego 2010 r. w naszej szkole odbyła się wieczornica poświęcona Harcerzom, Harcerkom Szarych Szeregów – Uczestnikom walk o wolną Polskę w latach okupacji. Uroczystość została zorganizowana z okazji pierwszej rocznicy nadania patronatu naszej szkole nad Krzyżem Pamięci ku czci Harcerzy, Harcerek Szarych Szeregów Ziemi Częstochowskiej, którzy zginęli w latach 1939 – 1945 (18. II. 2009 r.) oraz Dnia Myśli Braterskiej (22.II.).
Uczniowie należący do Koła Sympatyków Harcerzy Szarych Szeregów odkrywali przed zaproszonymi Kombatantami – Żołnierzami Armii Krajowej , Harcerzami Szarych Szeregów karty historii naszej Ojczyzny. Recytowali fragmenty prozy dotyczące akcji podejmowanych przez harcerzy przeciw Niemcom przed wybuchem Powstania Warszawskiego.

Uczniowie klasy II a przedstawili inscenizację pt. „Najpiękniejsze – Czuwaj!”. W bardzo ciekawy sposób odzwierciedlili wydarzenia związane z odpowiedzialną i niebezpieczną pracą młodych patriotów w konspiracji. Występ ubogaciły pieśni patriotyczne w wykonaniu zespołu wokalnego z klasy III a.
Druhowie, żołnierze wyrazili ogromną wdzięczność organizatorom wieczornicy: p. Marii Izabeli Gadnickiej, p. Bożenie Jędryszczak oraz współorganizatorom p. Nidzie Karaca i rodzicom występujących uczniów.

W tym samym roku szkolnym, dnia 9.IV.2010 r. w naszej szkole gościliśmy Kombatantów – Harcerzy Szarych Szeregów. Z honorowymi gośćmi: druhem harcmistrzem kapitanem Mieczysławem Koralem, druhem podharcmistrzem Andrzejem Moderskim, druhem podporucznikiem Konradem Wyżykowskim, druhem podharcmistrzem Jerzym Modlińskim – Harcerzem Rzeczypospolitej mieli zaszczyt spotkać się uczniowie klas szóstych z nauczycielami.
Spotkanie zorganizowały: p. Maria Izabela Gadnicka, p. Bożena Jędryszczak we współpracy z p. Nidą Karaca. To była niezwykła lekcja historii. Uczniowie utrwalili wiadomości dotyczące znaczenia polskich pieśni patriotycznych, przedstawione przez uczniów z Koła Sympatyków Harcerzy Szarych Szeregów oraz wysłuchali kilku utworów w wykonaniu zespołu wokalnego z kl. II a.

Drugą część lekcji historii prowadzili Kombatanci. Przed oczami zebranej młodzieży przewijały się wydarzenia związane z działalnością harcerską druhów podczas okupacji na terenie Częstochowy. Kombatanci wyrażali się z ogromnym szacunkiem o swoich dowódcach:

  • Druhu Eugeniuszu Stasieckim – Komendancie Hufca Szarych Szeregów,
  • Druhu Józefie Wyżykowskim – Komendancie Hufca Szarych Szeregów,
  • Druhu Edwardzie Kozłowskim – Dowódcy IV-tej Kompanii szarych Szeregów 27 p.p. AK II-go batalionu,
  • Druhu Julianie Kielarze – Dowódcy Grupy Bojowej Szkoły.

Ta lekcja historii pozostanie w naszych sercach na zawsze!

Rok szkolny 2012/2013

Dnia 26 listopada 2012r. klasa III b wraz z wychowawcą p. Marią Izabelą Gadnicką oraz p. Barbarą Trajdos była na wycieczce w Warszawie.
Po przyjeździe do stolicy dzieci wraz z nauczycielami uczestniczyły w spotkaniu z Druhem Tymoteuszem Duchowskim – Żołnierzem Armii Krajowej, Harcerzem Szarych Szeregów, uczestnikiem Powstania Warszawskiego oraz z Druhną Ludmiłą Niedbalską.

Następnie wszyscy udali się do Muzeum Powstania Warszawskiego, aby wziąć udział w lekcji muzealnej „Jak zostałem Zawiszakiem?”.
Po lekcji uczestnicy wycieczki mogli obejrzeć ciekawe eksponaty oraz zdjęcia związane z działalnością Harcerzy Szarych Szeregów podczas Powstania Warszawskiego.
Kolejnym punktem wycieczki był przejazd do miejsca upamiętniającego walkę w Powstaniu Warszawskim Pierwszego Komendanta Szarych Szeregów Samodzielnego Hufca ZHP ”Rój Obraz” hm. Eugeniusza Stasieckiego.

Po obiedzie dzieci wraz z nauczycielami udały się w drogę powrotną do Częstochowy.
Ta wycieczka na zawsze pozostanie w sercu i pamięci wszystkich uczestników.
„Pieśń ujdzie cało” – te słowa stały się hasłem przewodnim wieczornicy, która odbyła się 1 lutego 2013r. z okazji kolejnej rocznicy nadania patronatu naszej szkole nad Krzyżem Pamięci.

Najpiękniejsze karty historii Polski, które napisali swoim życiem Harcerze Szarych Szeregów, Żołnierze Armii Krajowej, Świadkowie i Uczestnicy walk o wolną Polskę w czasie II wojny światowej, zostały na nowo otwierane przed słuchaczami pięknym śpiewem dzieci z Koła Sympatyków Harcerzy Szarych Szeregów prowadzonego przez p. Marię Izabelę Gadnicką.

Zasłuchani honorowi goście: Druh Edward Szostak – Przewodniczący Stowarzyszenia Szarych Szeregów w Częstochowie, Druh Jędrzej Moderski, Druhna Anna Bielecka – Prezes Stowarzyszenia Rodzina Katyńska w Częstochowie nie ukrywali wzruszenia.
Nastrój refleksji i zadumy został uwidoczniony w pięknej dekoracji nawiązującej do symboli narodowych i naszej tradycji wykonanej przez p. Bożenę Jędryszczak – Charubę.
Po uroczystości zaproszeni goście udali się na poczęstunek przygotowany przez rodziców uczniów klasy III b i klasy III c. Kombatanci wyrazili gorące podziękowania nauczycielom: p. Marii Izabeli Gadnickiej, p. Bożenie Jędryszczak – Charubie, p. Dorocie Wójcik oraz rodzicom i uczniom.