Apel Towarzystwa Przyjaciół Dzieci do osób wrażliwych na los „dzieci gorszych szans”, do wszystkich przyjaciół dzieci: przekażcie 1% swojego podatku dochodowego na rzecz uczniów Szkoły Podstawowej nr 29 – podopiecznych TPD.

Każdy podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych, wypełniając zeznanie podatkowe za rok 2016 może przekazać 1% podatku na organizację pożytku publicznego („Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” z dn. 24.04.2003 r., Dz.U. Nr 96, poz. 873). W celu przekazania 1% swego podatku dla oddziału TPD działającego w naszej szkole, należy w zeznaniu rocznym wpisać:

  • Numer KRS: 0000131323
  • Cel szczegółowy 1%: TPD Śląski Oddz. Regionalny, Oddz. Miejski w Częstochowie, ul. Waszyngtona 62,
  • Dopisek: SP nr 29 (ten dopisek gwarantuje przekazanie pieniędzy na rzecz naszej szkoły).

Dzięki Państwa ofiarności, w ramach udzielania pomocy materialnej z odpisu 1%, w ostatnim roku dofinansowano uczniom wyjazdy na wycieczki, zakupiono odzież, lekarstwa i paczki żywnościowe.

W imieniu naszych wychowanków serdecznie dziękujemy za wszystkie wpłaty!