Autor: Magdalena Kempa

— — — — — — — — — — — — — — —

W myśl idei „Podążaj za swoją pasją, a sukces będzie podążał za Tobą” nasza szkoła zorganizowała trzy konkursy, których punktem wspólnym była szansa zaprezentowania przez ucznia swojego potencjału, umiejętność zdobywania wiedzy i przekazania jej w oryginalny sposób.

22 kwietnia 2022 o godzinie 13 w siedzibie szkoły odbyło się uroczyste podsumowanie konkursów: VI Ogólnopolskiego konkursu „Bezpieczny Internet – Działajmy razem” pod honorowym patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty i Prezydenta Miasta Częstochowy, II Wojewódzkiego Konkursu Matematyczno-Przyrodniczego „Infografika liczbowa – Powietrze się liczy” oraz II Wojewódzkiego Konkursu Literacko-Artystycznego „Do zaczytania jeden krok”. Nad dwoma ostatnimi honorowy patronat objął Prezydent Miasta Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk. Pierwszy z konkursów dotyczył bezpieczeństwa w sieci. Drugi, odczarowując matematykę był kreatywnym wyzwaniem zaprezentowania danych w ciekawy sposób, a trzeci miał zachęcić uczestników do twórczego wysiłku, sprowokować do samodzielnej interpretacji utworu i kreatywnego operowania informacjami pozyskiwanymi z różnych źródeł, czyli po prostu do czytania, myślenia, zabawy i wyrażania siebie.

W uroczystej gali udział wzięli zwycięzcy konkursów, ich opiekunowie oraz rodzice. Uroczystość uświetnili: p. Rafał Piotrowski, Naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy, p. dr Magdalena Celeban, specjalista do spraw ochrony danych osobowych, Prezes Fundacji „Niech się… dzieje”, p. mgr Ewa Powroźnik, Prezes Częstochowskiego Stowarzyszenia Plastyków im. Jerzego Dudy – Gracza oraz p. Krzysztof Półrolnik, informatyk, przedstawiciel BFO w Częstochowie.

Uroczystość rozpoczęła Dyrektor Szkoły p. Iwona Nędzyńska – Mól, witając wszystkich zaproszonych gości. Dyrektor Szkoły na ręce p. Naczelnika złożyła serdeczne podziękowanie za objęcie Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Częstochowy organizowanych przez szkołę konkursów, co przyczyniło się do podniesienia ich prestiżu i zachęciło do udziału w konkursach grono uczniów z całej Polski.

Głównym punktem uroczystości było wręczenie laureatom konkursów dyplomów wraz z nagrodami, na które środki pozyskane były z funduszu Rady Rodziców oraz od sponsorów indywidualnych (Ultex). Dyrektor Szkoły wraz z Naczelnikiem Wydziału Edukacji oraz członkami komisji konkursowych złożyli serdeczne gratulacje wszystkim laureatom, życząc dalszych sukcesów.

Nagrodzone prace zostały zaprezentowane w formie wystawy na forum szkoły, a także multimedialnie podczas samej gali.

Nie zabrakło również podziękowań dla nauczycieli-opiekunów, przygotowujących swoich podopiecznych do w/w konkursów.

Obecni na gali przedstawiciele komisji konkursowych otrzymali dyplomy podziękowania za dokonanie oceny nadesłanych prac.

Po części oficjalnej uczniowie SP 29 przedstawili część artystyczną przygotowaną specjalnie na uroczystość. Galę poprowadzili Maria Pacud i Stanisław Rogowski uczniowie klasy 8c. Za część techniczną odpowiedzialni byli Tomasz Grazda, Bartosz Hibner oraz Kacper Leszczyński. Na scenie wystąpili Eliza Xerxa, Szymon Chłąd, Zofia Pacud, szkolny chór, tancerki: Olga Iskra, Kalina Sadkowska, Maja Kaczmarek, Natalia Golis, Weronika Łęcka, aktorzy: Julia Strzelczyk, Daniel Tomalski, Zofia Karolczyk, Nikola Słabosz, Maciej Karolak, Agata Pacud, Zofia Sułkowska, Maja Turek, Antonina Rozpondek, Michał Gulbinowicz, Lidia Gulbinowicz oraz uczniowie klasy Ib. Za uświetnienie gali swoim występem wszyscy uczniowie otrzymali gromkie brawa i podziękowania ze strony Dyrekcji Szkoły.

Wyrazy wdzięczności trafiły do grona pedagogicznego zaangażowanego w całe przedsięwzięcie, począwszy od przeprowadzenia konkursów, po organizację gali. Dyrekcja Szkoły podziękowała p. Alinie Witczak i p. Monice Itczak za oprawę muzyczną, p. Ewie Bogdał i p. Magdalenie Kempie za przygotowanie i wdrożenie scenariusza uroczystości,  p. Katarzynie Głębiewskiej, p. Monice Itczak za przygotowanie przedstawienia, p. Annie Kołaczyk, p. Barbarze Marks, p. Beacie Dąbrowskiej, p. Kseni Turniak i p. Marlenie Staniec za dekoracje, p. Ewie Latos, p. Kamili Mielczarek, p. Ewie Szajbel, p. Agnieszce Kalecie, p. Joannie Bromek, p. Magdalenie Kempie, p. Ewie Bogdał, p. Dorocie Stefaniewicz vel Stachowicz, p. Bożenie Kukli, p. Beacie Dąbrowskiej, p. Renacie Gajdzie, p. Jakubowi Kościelnemu za wszelkie kwestie techniczne związane z przeprowadzeniem konkursów i przygotowaniem gali.

Na zakończenie Pan Rafał Piotrowski – Naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy pogratulował zwycięzcom i podziękował organizatorowi za inicjatywę.