171121 3x nie

171121 3x nie

Już wkrótce rozpocznie się Ogólnoszkolna akcja  „Nałogom nie”, która w tym roku szkolnym odbywać się będzie pod hasłem: „3 x NIE – nie palę, nie piję, nie biorę”.

Cele akcji:

 • zwrócenie uwagi młodych ludzi na szkodliwy wpływ używek na organizm człowieka,
 • poszerzenie wiedzy na temat skutków i szkodliwości stosowania używek,
 • uświadomienie uczniom, że palenie tytoniu powoduje uzależnienie,
 • propagowanie wśród młodzieży zdrowego stylu życia – życia bez nałogów,
 • zrozumienie przez uczniów, że zdrowy człowiek, zdrowe społeczeństwo to doskonałe podstawy do osiągnięcia osobistego oraz zbiorowego sukcesu,
 • wskazanie zgubnych skutków sięgania po używki,
 • skłanianie uczniów do zachowań asertywnych,
 • wskazanie, że pasja, hobby jest skuteczną tarczą przeciwko nałogom,
 • kształtowanie umiejętności pracy w grupie.

Czas trwania: 30.11. –  5.12.2017r.

Przebieg akcji: uczniowie pod okiem wychowawców i koordynatora akcji wykonują następujące działania:

 1. Solidarni w walce z nałogami (klasy I – VII oraz II – III gim.) – każda klasa przygotowuje na brystolu dłoń ozdobioną symbolem propagującym wolność, czystość od nałogów. Zebrane dłonie zostaną zawieszone na przygotowanym w szkole drzewie. Wykonaną dłoń uczniowie oddają p. Kuli, p. Stacherczak, p. Niewczas lub p. Małek.
 2. Międzyklasowy konkurs na gazetkę ścienną (klasy VI – VII oraz II – III gim.) na temat „Jak substancje psychoaktywne wpływają na centralny układ nerwowy młodego człowieka?” Gazetki są sprawdzane w salach w trakcie trwania akcji.
 3. Quizy: papierosy i alkohol – konkurs międzyklasowy (klasy VII oraz II – III gim.) – każda klasa zgłasza do konkursu dwoje uczniów.  Zakres materiału: jak papierosy i alkohol wpływają na zdrowie, składniki chemiczne znajdujące się w dymie tytoniowym, palenie czynne, palenie bierne, jakie narządy są niszczone przez alkohol, jakie konsekwencje picia alkoholu są w wymiarze zdrowotnym i społecznym. Na czym polega uzależnienie od alkoholu i papierosów? Zgłoszenia przedstawicieli klas do p. Kuli, p. Stacherczak lub p. Małek. Termin i godzina konkursu zostanie przekazana zainteresowanym uczniom. Konkurs odbędzie się podczas trwania akcji.
 4. Międzyklasowy konkurs plastyczny :
 • pod hasłem „Mamo, tato nie pal!” (klasy I – IV) – plakat skłaniający rodziców do niepalenia papierosów. Format A0, technika dowolna. Wykonane plakaty należy powiesić na drzwiach swojej klasy, będą poddawane ocenie w trakcie trwania akcji.
 • pod hasłem „Hej małolaty! Palenie to same straty!” (klasy V – VI oraz II – III gim.) – plakat ukazujący straty młodego człowieka sięgającego po papierosy. Format  A0, technika dowolna. Wykonane plakaty należy powiesić na drzwiach swojej klasy, będą poddawane ocenie w trakcie trwania akcji.
 1. Konkurs na rymowankę zniechęcającą do sięgania po używki – uczniowie rymowankę oddają na kartce A0. (klasy V – VI oraz II – III 3gim). Rymowanki uczniowie przekazują p. Kuli, p. Stacherczak, p. Niewczas lub p. Małek w trakcie trwania akcji.
 2. Ankieta diagnozująca nikotynizm w szkole (wybrane klasy po uzgodnieniu z pedagogiem szkolnym). Gotowy formularz ankiety otrzymają wychowawcy wybranych klas do zdiagnozowania.

W ostatnim dniu trwania akcji – 5 grudnia – odbędzie się uroczyste rozstrzygnięcie wszystkich konkursów i podsumowanie akcji, które zostanie połączone z przedstawieniem Koła Teatralnego Bajolandia pt. „Misja specjalna”.

Wszelkich informacji na temat akcji udzielają: p. Agnieszka Kula, p. Edyta Stacherczak, p. Edyta Niewczas, p. Katarzyna Głębiewska i p. Marzena Małek.