171212 wilno

171212 wilno

SP 29, w ramach współpracy z Towarzystwem Patriotycznym „Kresy”, posumowała mikołajkową akcję pomocy polskim dzieciom i Polakom na Wileńszczyźnie. Jak co roku nasi uczniowie czynnie zaangażowali się, zbierając przez cały miesiąc, słodycze i artykuły szkolne. 7 grudnia, 12 tonowy TIR dotarł z prezentami do polskich szkół i przedszkoli. Akcja ta odbywa się po raz piąty i z roku na rok zatacza coraz szersze kręgi. W tym roku zaangażowało się w nią ponad 100 szkół w Częstochowie i gminach ościennych. Pani Dyrektor Iwona Nędzyńska–Mól oraz Prezes T.P. „Kresy” ks. Ryszard Umański, serdecznie dziękują wszystkim darczyńcom., którzy zaangażowali się w tą świąteczną akcję.

[widgetkit id=260]