W dniach od 23 listopada do 4 grudnia 2015r. już szesnasty raz prowadzona była akcja „Góra Grosza”. Cel Góry Grosza pozostaje od lat niezmienny – pomoc dzieciom, które z różnych przyczyn nie mogą wychowywać się we własnym domu rodzinnym. Decyzje o wrzuceniu drobnej monety są ważną lekcją empatii i otwartości na pomoc drugiej osobie. Jak co roku, w akcji uczestniczyła cała społeczność szkolna. Symboliczne „grosiki” zbierane były w poszczególnych klasach oraz do zbiorowej puszki, która znajdowała się w holu głównym naszej szkoły. Ogółem zebrano 995zł 74gr.

Najwięcej zebrano w:

 • klasie IIIb – 209zł 95gr
 • klasie IIIa – 198zł 47gr
 • klasie Vc – 172 zł 78gr
 • klasie IVa – 168zł 38gr.

Pozostałe klasy zebrały:

 • klasa Ib – 10,90zł
 • klasa IIb – 6,61 zł
 • klasa IIc – 38,23 zł
 • klasa IIIc – 36,82zł
 • klasa IVb – 13,53 zł
 • klasa Va -19,35 zł
 • klasa VIa – 53,31zł
 • klasa VIc – 3zł

W holu szkoły zebrano 64zł 41gr.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wsparli naszą szkolną akcję. Szczególne podziękowania składamy uczniom, którzy przynieśli najwięcej „grosików”.