— — — — — — — — — — — — — — — — —

Ogromny sukces naszych absolwentów, którzy w roku szklonym 2021/2022 uzyskali imponujące wyniki z egzaminu ósmoklasisty!

Dodatkowo możemy pochwalić się NAJWYŻSZYM wynikiem z MATEMATYKI wśród szkół PUBLICZNYCH prowadzonych przez Gminę Miasto Częstochowa, a sumując wyniki ze wszystkich trzech egzaminów plasujemy się na miejscu PIERWSZYM.

GRATULUJEMY ÓSMOKLASISTOM, RODZICOM I NAUCZYCIELOM