— — — — — — — — — — — — — —

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele, Pracownicy, Drodzy rodzice i uczniowie

Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim Darczyńcom za okazane serce i wsparcie. Dziękujemy za hojność, dobroć i solidarność z ludźmi, którzy w wyniku działań wojennych znajdują się w dramatycznej sytuacji i potrzebują naszej pomocy. Podziękowania pragniemy przekazać rodzicom, dzieciom i młodzieży szkolnej, pedagogom, dyrekcji szkół za aktywność przy organizowanej zbiórce darów.

Za wszelką okazaną pomoc finansową i rzeczową oraz zaangażowanie w pomoc charytatywną na rzecz mieszkańców Ukrainy jeszcze raz serdecznie dziękujemy. Równocześnie nadmieniamy, iż w dalszym ciągu prowadzona jest zbiórka potrzebnych artykułów.

Pragniemy poinformować, że dary otrzymane od Państwa, przekazane zostały zarówno dla osób przebywających na terenie Ukrainy objętej wojną, jak i uchodźców, którzy uciekając przed wojną przybyli do naszego kraju.

Z wyrami szacunku
Ryszard Stefaniak
Zastępca Prezydenta Miasta Częstochowy
Rafał Piotrowski
Naczelnik Wydziału Edukacji