— — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Drodzy Uczniowie, Szanowni Państwo,

W związku z inicjatywą władz Miasta Częstochowy oraz Wydziału Edukacji, od poniedziałku 28 lutego do 18 marca, nasza szkoła brała udział w akcji zbierania darów dla Ukrainy.

Cała społeczność szkoły spontanicznie i z ogromnym zaangażowaniem wzięła udział w tej akcji charytatywnej, solidaryzując się z naszymi sąsiadami z Ukrainy.

Każdego ranka przed lekcjami wolontariusze na forum szkoły przyjmowali kolejne rzeczy przynoszone przez Was, Drodzy Uczniowie, a także przez Państwa, Szanowni Rodzice.

8 marca przekazaliśmy, przygotowane dzięki Waszej pomocy, specjalne „pakiety startowe” z artykułami pierwszej potrzeby, by jak najszybciej trafiły do uchodźców.

Zebrane produkty, posegregowane i zapakowane w kartony, były sukcesywnie przewożone do punktów odbioru, skąd przebywają dalszą drogę, by trafić do potrzebujących.

Za Państwa zainteresowanie, otwarte serce, hojność i pomoc potrzebującym serdecznie dziękuję zarówno w imieniu organizatorów jak i adresatów Waszej pomocy.

Szczególne podziękowania kieruję do naszych Uczniów – członków Szkolnego Klubu Wolontariatu oraz opiekunów: p. E.Bogdał, A. Kuli i I. Górawskiej za sprawne koordynowanie przedsięwzięcia oraz pań A. Kołaczyk i I. Knysak za okazaną pomoc.

Państwa bezinteresowne zaangażowanie godne jest najwyższego uznania.

Z wyrazami szacunku
Iwona Nędzyńska-Mól
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 29