W ramach aktywnej pracy Szkolnego Koła Caritas wraz z uczniami – wolontariuszami przyczyniliśmy się do niesienia pomocy na rzecz potrzebujących. Zrealizowany program jest elementem edukacji społecznej wychowanków i ich integracji ze środowiskiem. Zbierając nakrętki, pomogliśmy Tobiaszowi… zbierając znaczki pocztowe, wsparliśmy akcję misjonarzy z Pieniężna. Dzięki pieczonym smakołykom ,,dołożyliśmy się” do wykształcenia naszych adoptowanych uczniów z misji w Kamerunie oraz pomogliśmy dzieciom niewidomym w Rwandzie i fundacji Raoula Follereau.

Włączyliśmy się również w akcję Światowych Dni Młodzieży – pomogliśmy zakupić Bilet dla Brata z Azerbejdżanu . Dzięki realizacji zaplanowanych zamierzeń, uczniowie nauczyli się odpowiedzialności, ukształtowali w sobie wrażliwość serca na potrzeby ludzi ubogich materialnie czy pragnących wsparcia duchowego. Dziękuję wszystkim, którzy włączyli się w nasze akcje, a szczególnie wolontariuszom – uczniom klas szóstych. W Wasze serca wpisuję słowa św. Jana Bosko: ,,Chodźcie nogami po ziemi, a sercem mieszkajcie w niebie”.

Opiekun Szkolnego Koła Caritas – Barbara Rek.