200830 stypendia szkolne

200830 stypendia szkolne

We wrześniu, podobnie jak w latach ubiegłych, będzie można się starać o uzyskanie wsparcia na nadchodzący rok szkolny w postaci „stypendium szkolnego”. 

Stypendium może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie nie może przekroczyć kwoty 528,00 zł netto.

Rodziców ubiegających się o przyznanie „stypendium szkolnego” na rok szkolny 2020/2021 prosimy o dokładne zapoznanie się z dokumentacją wymaganą przez MOPS w Częstochowie.

Z uwagi na zagrożenie epidemiczne wypełnione wnioski wraz z niezbędną dokumentacją prosimy składać w szkole do „skrzynki podawczej” mieszczącej się przy portierni.

Termin składania wniosków od 01.09.2020 – 10.09.2020r.

Wszelkich dodatkowych informacji w sprawie „stypendium szkolnego” udziela pedagog szkolny Ewa Latos –  pod numerem tel. 34 362 71 48 w godzinach :

poniedziałek – 10.00 – 14.00
wtorek 10.00 – 13.30
środa 10.00 – 13.30
czwartek 11.00 – 14.00
piątek 10.00 – 13.00

 

ZAŁĄCZNIKI:

01. 2020/2021 WYDATKI KWALIFIKOWANE DO STYPENDIUM SZKOLNEGO  (pobierz)
03. Nowy Wniosek Stypendium szkolne 4 str 2020-2021  (pobierz)
04. Oświadczenie STRONY dochód ryczałt  (pobierz)
05. Oświadczenie STRONY dodatkowy dochód  (pobierz)
06. Oświadczenie STRONY o formie stypendium szkolnego  (pobierz)
07. Oświadczenie STRONY o ubez. zdrowotnym na zasadach OGÓLNYCH  (pobierz)
09. Zaświadczenie o dochodach CIS  (pobierz)
10. Zaświadczenie o dochodach zatrudnienie  (pobierz)
11. Wykaz WYDATKI KWALIFIKOWANE Stypendium szkolne 2020/2021  (pobierz)
12. Nowy Wniosek Zasiłek Szkolny – Pouczenie 2020/2021  (pobierz)