komunikat

— — — — — — — — — — — — — — — —

Informacja dla rodziców dotycząca stypendium szkolnego 2022/2023

Wnioski o przyznanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, (tj. stypendium szkolne) na rok szkolny 2022/2023 przyjmowane będą w dniach:

od 01.09.2022 do 12.09.2022r.

Kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania stypendium wynosi: 600,00 zł netto na jedną osobę w rodzinie.

Wnioski wraz z załącznikami do pobrania:

Klauzula AU

Oświadczenie o działalności gospodarczej rozpoczętej w roku bieżącym

Oświadczenie o zapoznaniu się z WYMOGAMI stypendium 2022/2023

Oświadczenie dochód RYCZAŁT 2022/2023

Oświadczenie osoby praca DORYWCZA 2022/2023

Oświadczenie ubezpieczenie zdrowotne działalność gospodarcza na zasadach OGÓLNYCH

STYPENDIUM SZKOLNE wniosek 2022/2023

WYDATKI KWALIFIKOWANE DO STYPENDIUM SZKOLNEGO 2022/2023

ZASIŁEK SZKOLNY 2022/2023 klauzula RODO Z DN. 21.09.2021

Zaświadczenie o dochodach ETAT 2022/2023

Zaświadczenie dochód CIS zasw. 2022/2023

Wnioski będą przyjmowane w gabinecie pedagoga (s.013) lub w sekretariacie szkoły w trakcie godzin pracy.

Proszę upewnić się, że dostarczono wszystkie dokumenty (załączniki, oświadczenia, wniosek) oraz podano poprawny numer telefonu rodzica do kontaktu.