MOPS w Częstochowie informuje, że w nowym okresie zasiłkowym 2015/2016, trwającym od 1 listopada 2015 roku do 31 października 2016r., wzrosną o 100 zł w stosunku do obecnie obowiązujących progów dochodowych, kryteria dochodowe uprawniające do pobierania świadczeń rodzinnych.

Obowiązujące w okresie zasiłkowym 2014/2015 kryterium dochodowe w wysokości 574,00 zł netto na osobę w rodzinie, wzrasta do kwoty 674,00 zł. W przypadku rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym ta kwota wzrośnie z 664,00 zł do 764,00 zł.

Więcej informacji na stronie MOPS Częstochowa