180515 bialorus

180515 bialorus

Nasza szkoła włączyła się w pomoc charytatywną organizowaną przez Katolickie Stowarzyszenie Sportowe Rzeczpospolitej Polskiej. Uczniowie przekazali pomoc materialną w postaci artykułów spożywczych i środków czystości Rodakom w Grodnie, Nowogródku i Zaosiu. Był to znak łączności między Ojczyzną a Polakami na Wschodzie, żyjącymi w trudniejszej sytuacji ekonomiczno-społecznej. Akcję tę propagowali w szkole następujący uczniowie: Nadia Dacewicz i Tony Xerxa z klasy VII oraz Mateusz Szyda i Konstanty Pacud z kl. III gimnazjalnej.

Prezes KSS RP Pan Stefan Kowalik oraz wiceprezes KSS RP ks. Tomasz Kośny składają serdeczne podziękowania uczniom i ich rodzicom za zaangażowanie się w akcję.

[widgetkit id=325]