Autor: Kamila Mielczarek, Anna Bareła

— — — — — — — — — — — — — —

Już po raz kolejny uczniowie Szkoły Podstawowej nr 29 im. Królowej Jadwigi w Częstochowie wzięli udział w Kampanii 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży. Panie pedagog i pani psycholog przeprowadziły w klasach zajęcia profilaktyczne dotyczące przemocy, jej form, sposobów przeciwdziałania oraz roli świadka przemocy. Podjęły również z uczniami temat dotyczący praw człowieka i praw dziecka. Społeczność szkolna wykonała pomarańczowe wstążki, które są znakiem rozpoznawczym kampanii, aby następnie ozdobić nimi szkołę. Ponadto przygotowano gazetę informacyjną dotyczącą kampanii. Podjęte działania miały na celu uświadomienie uczniom, jak ważne jest reagowanie na wszelkiego rodzaju przejawy przemocy. Kampania 19 dni wpisuje się również w program Szkoły Promującej Zdrowie, które realizuje nasza społeczność szkolna.