Autor: Magdalena Kempa

— — — — — — — — — — — — — —

20 listopada uczniowie z SP 29 świętowali Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka wspólnie z UNICEF.

To wyjątkowa data – rocznica uchwalenia Konwencji o prawach dziecka. Przypomina nam, że wszyscy powinniśmy zwracać szczególną uwagę na dzieci i ich prawa. Uchwalona w 1989 roku Konwencja o prawach dziecka gwarantuje wszystkim dzieciom równość wobec prawa. Każde dziecko, bez względu na swoje pochodzenie, narodowość, przynależność etniczną, kolor skóry, wyznawaną religię, status społeczno-ekonomiczny ma takie same prawa. Wszędzie na świecie prawa dziecka powinny być respektowane.
Edukacja o prawach dziecka ma ogromne znaczenie! Prawa chronią dzieci, ale i wspierają je w prawidłowym rozwoju. Znajomość Konwencji umożliwia dorosłym zrozumienie ich roli w zagwarantowaniu i respektowaniu praw dziecka.

Nasza szkoła, jak co roku włączyła się aktywnie w obchody Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka organizowane przez UNICEF. To wydarzenie, które jednoczy wszystkie dzieci na świecie, również naszą społeczność szkolną. Uczniowie ubrani na niebiesko celebrowali rocznicę uchwalenia Konwencji z ich przywilejami. Do akcji aktywnie włączyli się Wolontariusze Klubu Szkół UNICEF oraz SKW SP 29, przeprowadzając w swoich klasach zajęcia edukacyjne podczas zajęć z wychowawcą. Natomiast uczniowie z klas młodszych dyskutowali o swoich prawach ze swoimi wychowawcami. „Pokoloruj swoje prawa” – z takim hasłem na zajęciach w świetlicy uczniowie zapoznawali się ze swoimi prawami.

Przybliżanie praw dziecka najmłodszym pozwala im uchronić się przed różnymi niebezpieczeństwami. Z drugiej strony daje dzieciom możliwość aktywnego uczestniczenia w procesach podejmowania decyzji, które ich dotyczą. Dzięki temu mogą wpływać na otaczającą ich rzeczywistość oraz stawać się bardziej świadomymi obywatelami i uczestnikami życia społecznego.

To był radosny dzień, ale z poważnym przesłaniem. Serdecznie dziękujemy wszystkim uczniom, szczególnie Wolontariuszom za zaangażowanie, a wychowawcom za pomoc i wsparcie. Z ramienia UNICEF całość koordynowały p. Kempa wraz z p. Kulą i p. Bogdał.