Autor: Ewa Bogdał

— — — — — — — — — — — — —

„Prawdziwy sukces, prawdziwe szczęście polegają na wolności i spełnieniu” – pod takim hasłem podsumowane zostały konkursy zorganizowane przez Szkołę Podstawową nr 29 w Częstochowie.

18.05.22 r w siedzibie szkoły w odbyła się uroczysta gala podsumowująca dwa konkursy o charakterze patriotycznym. Uroczystość swoją obecnością uświetnili: pani Anita Imiołek, Zastępca Dyrektora Delegatury w Częstochowie Kuratorium Oświaty w Katowicach, pan Dariusz Kapinos, Radny Miasta Częstochowy, Przewodniczący Komisji Edukacji Rady Miasta, pan Rafał Piotrowski, Naczelnik Wydziału Edukacji oraz Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Oddział w Częstochowie, p. Agnieszka Banasik, Główny Specjalista Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy, pani Elżbieta Doroszuk, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie, dyrektorzy częstochowskich szkół oraz członkowie komisji konkursowych.

Po uroczystym odśpiewaniu hymnu państwowego gości przywitała Dyrektor Szkoły Iwona Nędzyńska-Mól, składając jednocześnie podziękowania za objęcie konkursów honorowymi patronatami, co przyczyniło się do podniesienia ich prestiżu i wpłynęło zapewne na tak duże zainteresowanie wśród uczniów z całej Polski.

Obecny na uroczystości Naczelnik Wydziału Edukacji pogratulował zwycięzcom i podziękował organizatorowi za krzewienie postaw patriotycznych. Młode laureatki i laureaci odebrali dyplomy i nagrody z rąk: Naczelnika Wydziału Edukacji oraz Prezesa Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Oddziału Częstochowa pana Rafała Piotrowskiego, pana Dariusza Kapinosa Radnego Miasta Częstochowy, Przewodniczącego Komisji Edukacji Rady Miasta, pani Anity Imiołek, Zastępcy Dyrektora Delegatury w Częstochowie Kuratorium Oświaty w Katowicach.

Jako pierwszy podsumowany został Ogólnopolski Konkurs Piosenek Patriotycznych „Wolność zaklęta w piosence” pod honorowym patronatem pana Krzysztofa Matyjaszczyka Prezydenta Miasta Częstochowy oraz pana Dariusza Bonisławskiego Prezesa Zarządu Krajowego Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Laureaci konkursu „Wolność zaklęta w piosence” swoją interpretacją wykonywanych utworów przekonali jury, że rozumieją teksty utworów, utożsamiają się z nimi i chcą poprzez piosenkę przekazywać innym dążenie do wolności i szacunek dla wartości patriotycznych. 89 osób ze szkół z całej Polski, z najdalszych jej zakątków, wzięło udział w konkursie. Uczestnicy nie tylko wykonywali znane utwory, ale także na potrzeby konkursu pisali własne teksty i tworzyli własną muzykę.

Następnie nagrodzeni zostali zwycięzcy II Powiatowego Konkursu Szkolnych Klubów Wolontariatu „Skrzydła Aniołów” pod honorowym patronatem pana Krzysztofa Matyjaszczyka Prezydenta Miasta Częstochowy i Dyrektora Delegatury w Częstochowie Kuratorium Oświaty w Katowicach. Jury wyłoniło najaktywniejsze zespoły szkolnych klubów wolontariatu. Uczestnicy konkursu cały rok pracowali nad dokumentowaniem przebiegu działań SKW podejmowanych w roku szkolnym 2021/2022, następnie stworzyli ze zgromadzonych materiałów pracę konkursową w postaci prezentacji multimedialnej.

Pani Dyrektor Kuratorium Oświaty skierowała do uczestników gali słowa podsumowania. Zwróciła uwagę na fakt, iż pamięć o naszej bogatej historii i kultywowanie świąt narodowych są niezwykle ważne, jednak powinniśmy jednoczenie żyć teraźniejszością i podejmować działania wolontariackie na rzecz innych.

Uroczystość uświetniły występy teatralno-taneczne uczniów SP 29 ukazujące rolę patriotyzmu i wolontariatu w kształtowaniu postaw młodego pokolenia. Galę poprowadzili Olga Iskra i Aleksander Mól. Na scenie wystąpili: Antonina Bogdał, Agata Petecka, Marta Grabowska, Liwia Nowak, Borys Kordiaczyński, Jacek Pacud, Lena Dziemidok, Amelia Szymocha, Maja Szymocha, Karolina Opara, Patryk Kazibudzki, Daniel Tomalski, Maciej Karolak, Zofia Karolczyk, Lidia Gulbinowicz, Katarzyna Noga, Wiktoria Długosz, Stanisław Rogowski oraz tancerki: Natalia Golis, Maja Kaczmarek, Kalina Sadkowska, Olga Iskra i solistki: Julia Rostkowska, Eliza Xerxa. Obsługa techniczna: Tomasz Grazda, Bartosz Hibner; asysta pocztu sztandarowego: Wiktor Szajbel, Weronika Nenart, Marcelina Mazurek. Gościnnie wystąpiła Klaudia Marchwińska ze Szkoły Podstawowej nr 37. Na specjalną wzmiankę zasłużyli śpiewający artyści – chór, reprezentowany przez uczniów klas IV-VIII i najmłodsi uczestnicy gali, uczniowie klas Ia i I b. Za uświetnienie gali swoim występami wszyscy uczniowie otrzymali podziękowania ze strony Dyrekcji oraz gromkie brawa. Wyrazy wdzięczności trafiły do grona pedagogicznego zaangażowanego w całe przedsięwzięcie począwszy od przeprowadzenia konkursów po organizację gali. Dyrekcja Szkoły podziękowała koordynatorowi p. Renacie Gajdzie, za przygotowanie i wdrożenie scenariusza uroczystości: p. Iwonie Knysak, p. Ewie Bogdał, za choreografię, taniec: p. Katarzynie Głębiewskiej, za oprawę muzyczną: p. M. Itczak, p. Ewie Krajewskiej i p. A. Witczak, za dekorację: p. Barbarze Marks, p. Ewie Bogdał, p. Agnieszce Kuli, p. Annie Kołaczyk, p. Kseni Turniak, p. Renacie Gajdzie, za przeprowadzenie konkursów i wsparcie techniczne: p. Renacie Gajdzie, p. Ewie Bogdał, p. Agnieszce Kuli, p. Bożenie Kukli, p. Jakubowi Kościelnemu, p. Kseni Turniak, p. Ewie Latos

Nagrody zostały ufundowane dzięki funduszowi Rady Rodziców przy SP 29 i sponsorom.

Poniżej lista nagrodzonych w poszczególnych konkursach:

Ogólnopolski Konkurs Piosenek Patriotycznych „Wolność zaklęta w piosence” pod honorowym patronatem pana Krzysztofa Matyjaszczyka Prezydenta Miasta Częstochowy oraz pana Dariusza Bonisławskiego Prezesa Zarządu Krajowego Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, II edycja.

Kategoria soliści

wyróżnienia ex aequo:

Malwina Leszczyńska ze Szkoły Podstawowej w Stawiskach woj. podlaskie
Sara Niemczyk ze Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Porażu woj. podkarpackie
Marcel Popiak ze Szkoły Podstawowej nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie

III miejsce ex aequo:

Anastazja Lech z Prywatnej Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Lublinie
Anna Baryła z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Jaskrowie woj. śląskie
Rozalia Nierzwicka ze Szkoły Podstawowej im. Karola Wojtyły w Rotmance woj. pomorskie

II miejsce ex aequo:

Błażej Czech z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Gierałtowicach, Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka woj. śląskie
Aniela Karasiewicz ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Łapach woj. podlaskie
Zofia Karasiewicz ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Łapach woj. podlaskie

I miejsce ex aequo:

Zofia Ćwik ze Szkoły Podstawowej im Św. Jadwigi Śląskiej w Żernikach Wrocławskich woj. dolnośląskie
Klaudia Marchwińska ze Szkoły Podstawowej nr 37 w Częstochowie


Kategoria grupa wokalna:

wyróżnienie:

Oliwia Sacha, Antonina Królikowska, Igor Popowski z Miejskiej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Karola Miarki w Knurowie woj. śląskie

III miejsce:

Wojciech Smykal, Antonina Smykal, Zuzanna Smykal ze Szkoły Podstawowej nr 48 w Częstochowie

II miejsce:

Gabriela Urbaniak, Marta Krupa, Julia Kierzak, Paulina Cieplińska ze Szkoły Podstawowej im. Św. Jadwigi w Rabie Wyżnej woj. małopolskie

I miejsce:

Julia Gajda, Maja Gajda ze Szkoły Podstawowej w Kroczycach woj. śląskie.


II Powiatowy Konkurs Szkolnych Klubów Wolontariatu „Skrzydła Aniołów” pod honorowym patronatem pana Krzysztofa Matyjaszczyka Prezydenta Miasta Częstochowy i Dyrektora Delegatury w Częstochowie Kuratorium Oświaty w Katowicach.

Wyróżnienie ex aequo:

Szkolny Klub Wolontariatu ze Szkoły Podstawowej nr 53 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Częstochowie
Szkolny Klub Wolontariatu ze Szkoły Podstawowej nr 31 im. Orła Białego w Częstochowie

III miejsce

Szkolny Klub Wolontariatu ze Szkoły Podstawowej nr 19 im. Juliana Tuwima w Częstochowie

II miejsce

Szkolny Klub Wolontariatu ze Szkoły Podstawowej nr 29 im. Królowej Jadwigi w Częstochowie

I miejsce

Szkolny Klub Wolontariatu z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Rudnikach.