Autor: Kamila Mielczarek

— — — — — — — — — — — — — —

W związku z udziałem naszej szkoły w „Programie przeciwdziałania narkomanii” uczniowie klas 7 i 8 w ramach zadania: „Wsparcie działań z zakresu profilaktyki używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych i NSP” wzięli udział w spotkaniu edukacyjnym z zakresu profilaktyki i skutków uzależnień. Serdecznie dziękujemy przedstawicielom Częstochowskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Perasada za przeprowadzenie z uczniami nietypowej i zarazem bardzo ważnej lekcji.