191001 ewakuacja

 

 

191001 ewakuacja

W piątek  27 września o godzinie 11.00 w naszej szkole został przeprowadzony próbny alarm przeciwpożarowy. Po zawiadomieniu służb PSP,  pani dyrektor  ogłosiła ewakuację całej placówki. Ewakuacja uczniów i pracowników z obu budynków przebiegła bez zastrzeżeń. Uczniowie i pracownicy szkoły wykazali się odpowiednim podejściem do zaistniałej sytuacji i pełną współpracą z koordynatorami ewakuacji. Obecny podczas akcji przedstawiciel PSP, podsumowując, pogratulował wszystkim i podkreślił prawidłowość przeprowadzonej ewakuacji, panującą dyscyplinę, znajomość zasad bezpieczeństwa i bardzo dobry czas ewakuacji z budynków  –  4 min. 35 s. Próbna ewakuacja służy przede wszystkim sprawdzeniu znajomości procedur i jednocześnie wyrabia w uczniach oraz pracownikach szkoły prawidłowe nawyki zachowania podczas sytuacji kryzysowych.