180923 profilaktyka

180923 profilaktyka


Po raz czwarty realizowany jest Program Polityki Zdrowotnej finansowany przez Urząd Miasta Częstochowy nt. „Profilaktyka i wczesna diagnostyka astmy, chorób alergicznych u dzieci, mieszkańców Częstochowy na lata 2014-2018”.

Celem programu jest zbudowanie właściwej opieki w miejscu nauki i zamieszkania uczniów chorych na astmę i alergię.
Zarządzanie zdrowiem tych dzieci jest trudne i wymaga szerokiej współpracy nauczycieli, pielęgniarek szkolnych i lekarzy.
Informacje o warunkach udziału dzieci w programie znajdziecie Państwo w załączonych ulotkach.

Pobierz ulotkę